Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) efter näringsgren 2008-2016, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 566 571 641 329 751 066 648 831 762 173 852 667 819 122 738 889 684 121
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 565 658 637 580 745 428 640 995 757 190 848 839 811 876 731 922 681 561
A 02 Skogsbruk 913 3 749 5 638 7 836 4 983 3 828 7 246 6 967 2 560
B Utvinning av mineral 0 2 489 4 370 5 897 5 066 5 562 3 734 5 048 5 000
C Tillverkning 19 643 480 15 879 293 18 696 387 18 649 654 19 026 649 19 922 781 20 117 084 20 040 035 20 819 773
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 34 346 25 472 26 261 27 094 29 447 24 211 29 362 15 887 17 248
C 16, 17 Skogsindustri 19 503 203 15 716 715 18 504 290 18 463 035 18 826 897 19 685 618 19 868 693 19 805 579 20 528 637
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 75 342 96 467 97 129 83 320 86 182 127 457 133 137 131 226 165 146
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 238 1 450 2 010 1 530 2 153 2 062 2 583 2 637 2 822
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 30 351 39 189 66 697 74 675 81 970 83 433 83 309 84 706 105 920
D Energiförsörjning 7 656 553 7 254 469 9 181 992 9 775 176 10 326 754 10 576 000 10 616 080 10 389 382 11 231 070
E Vatten- och avfallshantering 104 690 127 775 154 927 161 499 216 278 340 789 367 577 341 943 318 647
F Byggverksamhet 3 135 20 732 30 756 41 914 30 812 45 484 95 668 98 114 26 160
G Handel 15 555 16 212 39 877 27 143 32 098 20 382 34 901 32 311 19 364
H Transport och magasinering 204 874 331 408 324 471 400 760 408 634 483 787 911 534 904 640 392 674
H 49 Landtransport 45 577 134 517 127 110 212 893 210 243 274 675 676 059 689 639 178 606
H 50 Sjötransport 112 927 150 933 167 698 160 907 169 013 169 525 181 239 167 426 182 829
H 51 Lufttransport 6 653 9 844 8 889 12 144 13 645 19 310 30 718 28 172 13 649
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 39 717 36 114 20 774 14 816 15 733 20 277 23 518 19 403 17 590
L Fastighets-
verksamhet
34 920 30 346 51 546 25 418 22 313 20 648 24 634 22 663 19 365
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 108 763 119 771 136 244 160 437 168 689 170 742 295 313 287 819 155 576
Hushåller 5 904 517 6 303 072 6 988 444 6 053 899 6 507 455 5 940 682 6 164 840 5 820 815 6 147 018
TOTALT 34 243 058 30 726 896 36 360 080 35 950 628 37 506 921 38 379 524 39 450 487 38 681 659 39 818 768

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016, Tabellbilaga 2. Biogen koldioxidutsläpp (CO2-bio) efter näringsgren 2008-2016, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_002_sv.html