Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2016, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Maa-, metsä- ja kalatalous 12 459 11 728 11 440 10 733 10 635 10 547 9 516 8 309 7 582
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 10 597 10 187 9 989 9 395 9 423 9 408 8 566 7 530 6 895
A 02 Metsätalous 1 862 1 541 1 451 1 338 1 212 1 139 950 779 687
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 933 2 777 2 645 2 541 2 421 2 298 2 131 1 997 1 911
C Tehdasteollisuus 39 493 31 957 34 563 33 678 32 077 32 737 31 721 29 882 31 860
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 562 635 578 607 499 481 527 413 410
C 16, 17 Metsäteollisuus 22 240 17 299 20 169 19 438 19 506 19 808 19 711 19 168 21 791
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 750 6 899 5 659 5 451 4 910 5 359 4 473 4 274 3 789
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 820 3 854 4 706 4 584 4 070 3 740 4 112 3 444 3 671
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 5 121 3 270 3 451 3 598 3 092 3 349 2 898 2 583 2 199
D Energiahuolto 37 917 37 108 44 743 37 166 33 574 33 204 31 041 27 019 27 306
E Vesi- ja jätehuolto 914 1 077 1 056 975 1 036 1 155 1 263 1 198 1 134
F Rakentaminen 10 305 10 375 10 701 9 624 9 017 9 085 7 829 7 466 7 349
G Kauppa 286 235 543 389 401 416 515 472 454
H Kuljetus ja varastointi 85 591 86 167 90 896 85 796 86 054 80 323 70 918 66 826 75 610
H 49 Maaliikenne 27 320 24 322 23 115 22 399 22 659 19 618 17 544 16 340 15 104
H 50 Vesiliikenne 46 053 50 830 57 193 51 153 52 539 48 440 41 060 37 822 48 066
H 51 Ilmaliikenne 11 303 10 339 10 073 11 815 10 418 11 836 11 896 12 316 12 116
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 915 676 515 429 438 429 418 348 324
L Kiinteistöalan toiminta 460 466 561 366 331 259 210 205 202
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 7 209 6 752 7 391 6 918 6 271 6 380 6 885 6 619 6 567
Kotitaloudet 34 585 30 037 28 449 24 322 23 327 21 145 20 372 18 730 18 022
YHTEENSÄ 232 152 218 679 232 988 212 508 205 144 197 549 182 401 168 723 177 997

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2016, Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2016, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_005_fi.html