Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008-2016, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Maa-, metsä- ja kalatalous 21 418 22 521 25 116 24 347 26 951 27 448 25 921 24 309 23 418
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 16 452 17 220 19 162 16 663 19 136 20 662 19 243 17 809 17 015
A 02 Metsätalous 4 966 5 301 5 954 7 684 7 815 6 786 6 678 6 500 6 403
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 600 1 622 1 641 1 672 1 674 1 677 1 571 1 542 1 569
C Tehdasteollisuus 34 679 27 827 32 669 32 670 26 423 27 503 28 088 27 436 28 517
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 279 250 267 272 244 231 232 178 177
C 16, 17 Metsäteollisuus 25 532 20 020 23 843 23 551 23 329 24 102 24 645 24 269 25 260
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 1 594 1 507 1 468 1 513 1 349 1 327 1 269 1 183 1 074
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 753 5 658 6 662 6 897 1 136 1 482 1 601 1 490 1 676
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 521 392 429 437 365 361 341 316 330
D Energiahuolto 16 565 16 429 19 450 18 265 18 461 17 891 18 503 18 411 20 731
E Vesi- ja jätehuolto 1 582 1 484 1 150 949 936 1 113 844 571 544
F Rakentaminen 8 779 8 169 8 402 8 269 8 071 8 233 7 388 7 020 6 973
G Kauppa 1 007 679 1 114 785 856 597 552 483 484
H Kuljetus ja varastointi 24 543 23 741 23 654 23 227 23 027 22 275 20 990 19 408 20 466
H 49 Maaliikenne 8 436 7 839 7 397 7 258 7 503 6 593 6 083 5 488 5 231
H 50 Vesiliikenne 6 981 8 414 9 575 9 027 9 528 9 090 8 329 7 843 9 557
H 51 Ilmaliikenne 7 142 6 212 5 886 6 332 5 346 5 869 6 009 5 596 5 173
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 1 984 1 276 796 610 650 723 569 481 505
L Kiinteistöalan toiminta 847 698 1 097 561 499 439 436 388 414
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 40 349 32 218 32 391 29 508 28 235 27 871 22 975 22 204 22 062
Kotitaloudet 273 828 269 864 272 038 241 517 243 927 228 924 229 933 218 529 220 233
YHTEENSÄ 425 197 405 252 418 722 381 770 379 060 363 971 357 201 340 301 345 411

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2016, Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008-2016, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_006_fi.html