Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008-2017, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-,
metsä- ja
kalatalous
8 395 572 8 326 582 8 509 224 8 268 804 8 290 174 8 361 331 8 232 399 8 173 990 8 243 434 8 126 534
A 01, 03
Maa-, kala-
ja riistatalous
8 067 593 8 020 169 8 183 939 7 930 712 7 942 889 8 007 826 7 885 440 7 833 779 7 887 227 7 763 349
A 02 Metsä-
talous
327 979 306 413 325 285 338 092 347 285 353 505 346 959 340 211 356 207 363 185
B Kaivostoiminta ja louhinta 362 560 376 907 473 616 487 814 501 541 418 584 441 544 390 224 378 676 441 488
C Tehdas-
teollisuus
19 403 376 15 332 668 16 653 773 16 399 705 14 651 448 14 463 168 13 014 268 12 745 501 12 561 404 12 144 040
C 10 - 12
Elintarvike-
teollisuus ym.
235 396 318 679 316 784 326 724 293 807 306 986 308 811 229 729 241 996 221 383
C 16, 17
Metsäteollisuus
4 258 747 3 515 641 3 987 020 3 686 342 3 278 482 3 257 730 3 186 460 3 162 044 3 114 928 2 920 957
C 19, 20 Öljynjalostus
ja
kemikaalien
valmistus
6 313 626 5 308 836 4 676 311 4 722 566 4 436 813 4 585 036 4 449 730 4 356 943 3 913 380 3 934 473
C 24, 25
Metallien
jalostus ja metalli-
tuotteiden
valmistus
6 480 559 4 744 776 5 993 440 5 922 058 5 104 172 4 787 481 3 618 248 3 571 454 3 698 090 3 380 660
C 13 - 15,
18, 21 - 23,
26 - 33
Muu
teollisuus
2 115 048 1 444 736 1 680 218 1 742 015 1 538 174 1 525 935 1 451 019 1 425 331 1 593 010 1 686 567
D Energia-
huolto
20 707 125 21 978 363 27 334 237 21 200 261 17 437 681 18 844 184 17 684 638 14 731 304 16 942 428 15 265 769
E Vesi- ja
jätehuolto
3 186 889 3 135 566 3 135 360 3 019 355 3 028 235 2 959 465 2 819 387 2 688 616 2 561 930 2 457 050
F Rakentaminen 1 280 352 1 389 496 1 583 384 1 396 559 1 449 055 1 519 619 1 287 540 1 075 098 1 144 783 1 200 141
G Kauppa 574 136 565 132 669 546 615 221 641 539 623 182 633 106 525 020 525 714 502 034
H Kuljetus
ja
varastointi
10 344 309 10 122 462 10 564 510 10 839 653 10 829 529 10 431 630 9 314 401 9 550 853 10 677 448 10 260 307
H 49 Maaliikenne 4 629 440 4 430 743 4 560 044 4 592 545 4 785 837 4 162 189 3 451 212 3 588 846 4 262 015 3 819 231
H 50 Vesiliikenne 2 627 594 2 952 261 3 298 565 3 124 794 3 294 300 3 083 401 2 713 125 2 682 448 3 187 354 3 106 592
H 51 Ilmaliikenne 2 852 240 2 553 408 2 579 817 3 021 446 2 638 042 3 062 804 3 035 813 3 161 413 3 103 902 3 216 582
H 52, 53
Liikennettä
palveleva
toiminta,
posti
235 035 186 050 126 084 100 868 111 350 123 236 114 251 118 146 124 177 117 902
L Kiinteistö-
alan toiminta
157 813 147 673 211 418 125 099 114 126 93 579 80 374 126 205 140 905 132 170
I - K, M - S
Muut palvelut
ja hallinto
1 906 469 1 860 902 1 902 324 1 855 793 1 800 757 1 889 690 1 729 012 1 648 686 1 842 534 1 687 621
Kotitaloudet 8 090 651 7 628 251 7 859 275 7 028 506 7 036 916 6 767 787 6 719 188 6 662 100 6 873 931 6 750 034
YHTEENSÄ 74 409 252 70 864 002 78 896 667 71 236 770 65 781 001 66 372 219 61 955 857 58 317 597 61 893 187 58 967 188

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017, Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008-2017, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_001_fi.html