Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008-2017, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-, metsä- ja kalatalous 578 923 655 194 767 427 662 894 778 726 871 074 837 296 755 382 808 294 808 083
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 578 006 651 242 761 397 654 566 773 523 867 202 829 857 748 864 805 784 802 582
A 02 Metsätalous 917 3 952 6 030 8 328 5 203 3 872 7 439 6 518 2 510 5 501
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 2 692 4 653 5 729 5 240 5 619 3 798 5 140 5 083 381
C Tehdasteollisuus 17 715 344 14 391 522 16 846 878 16 807 645 17 179 844 18 014 513 18 192 226 18 114 552 18 838 418 19 923 338
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 32 894 24 940 25 666 26 035 28 402 24 287 29 396 16 045 18 060 30 783
C 16, 17 Metsäteollisuus 17 576 887 14 230 369 16 656 071 16 621 705 16 980 923 17 777 044 17 943 627 17 879 763 18 546 187 19 624 767
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 75 429 96 742 97 383 83 504 86 232 127 532 133 174 131 296 165 228 156 314
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 242 1 472 2 042 1 553 2 146 2 107 2 640 2 690 2 884 3 877
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 29 892 37 999 65 716 74 848 82 141 83 543 83 389 84 758 106 059 107 597
D Energiahuolto 7 805 480 7 399 098 9 369 829 9 954 834 10 537 412 10 795 432 10 834 365 10 591 513 11 455 512 11 771 117
E Vesi- ja jätehuolto 104 333 127 252 153 837 159 895 214 523 338 971 365 981 334 104 315 241 324 265
F Rakentaminen 3 137 21 235 31 739 41 827 31 444 45 847 98 399 64 781 19 086 52 217
G Kauppa 15 870 16 527 40 691 27 671 32 741 20 731 35 752 10 965 7 116 9 519
H Kuljetus ja varastointi 208 821 336 028 330 114 406 836 414 955 490 444 936 120 967 242 429 601 775 243
H 49 Maaliikenne 46 156 135 144 128 682 215 047 212 310 276 927 695 357 736 542 189 517 520 055
H 50 Vesiliikenne 115 397 154 110 171 148 164 272 172 637 173 189 185 271 180 386 210 213 213 913
H 51 Ilmaliikenne 6 719 9 939 9 089 12 403 13 945 19 630 31 416 27 340 13 124 19 929
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 40 549 36 835 21 195 15 114 16 063 20 698 24 076 22 974 16 747 21 346
L Kiinteistöalan toiminta 35 677 30 951 52 594 25 924 22 765 21 059 25 212 35 622 25 784 32 359
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 110 552 121 532 130 261 152 146 160 593 164 856 265 641 244 310 138 528 201 685
Kotitaloudet 6 029 470 6 435 572 7 141 816 6 187 624 6 651 639 6 068 908 6 299 522 5 980 498 6 279 409 6 345 160
YHTEENSÄ 32 607 607 29 537 603 34 869 839 34 433 025 36 029 882 36 837 454 37 894 312 37 104 109 38 322 072 40 243 367

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017, Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008-2017, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_002_fi.html