Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008-2017, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-, metsä- ja kalatalous 30 661 30 986 31 453 30 781 30 359 30 018 30 301 28 908 28 568 27 830
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 30 654 30 980 31 448 30 775 30 354 30 013 30 297 28 904 28 564 27 826
A 02 Metsätalous 7 6 5 6 5 5 4 4 4 4
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Tehdasteollisuus 925 967 758 677 690 634 774 644 575 680
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2
C 16, 17 Metsäteollisuus 83 158 218 115 32 54 23 18 50 48
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 208 488 269 265 338 320 415 404 298 320
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 393 196 131 96 156 84 126 73 115 115
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 239 124 139 199 162 176 210 148 111 195
D Energiahuolto 3 8 4 1 4 4 16 13 14 12
E Vesi- ja jätehuolto 138 147 149 151 134 135 134 110 102 102
F Rakentaminen 63 70 78 67 57 60 49 39 46 41
G Kauppa 6 5 11 8 8 9 10 3 3 3
H Kuljetus ja varastointi 685 561 452 478 441 364 360 451 462 416
H 49 Maaliikenne 648 525 421 447 411 326 327 423 437 396
H 50 Vesiliikenne 4 5 6 6 5 5 5 5 5 4
H 51 Ilmaliikenne 21 23 20 22 21 29 25 18 15 12
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 12 8 5 3 4 4 3 5 5 4
L Kiinteistöalan toiminta 9 9 8 6 5 4 3 8 8 7
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 142 148 137 125 103 107 90 93 93 78
Kotitaloudet 2 346 2 457 2 598 2 289 2 351 2 206 2 169 1 940 1 927 1 897
YHTEENSÄ 34 978 35 358 35 648 34 583 34 152 33 541 33 906 32 209 31 798 31 066

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017, Liitetaulukko 3. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008-2017, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_003_fi.html