Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2017, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-, metsä- ja kalatalous 12 533 11 823 11 559 10 862 10 769 10 719 9 671 8 454 7 810 7 156
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 10 586 10 201 10 031 9 450 9 480 9 504 8 672 7 675 7 145 6 609
A 02 Metsätalous 1 947 1 622 1 528 1 412 1 289 1 215 999 779 665 547
B Kaivostoiminta ja louhinta 3 090 2 996 2 804 2 467 2 602 2 360 2 199 1 962 1 659 1 779
C Tehdasteollisuus 39 495 31 960 34 564 33 680 32 077 32 727 31 708 29 862 29 479 29 537
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 562 635 578 608 499 481 527 401 398 394
C 16, 17 Metsäteollisuus 22 240 17 300 20 169 19 438 19 506 19 794 19 694 19 152 19 542 19 412
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 753 6 901 5 660 5 452 4 910 5 363 4 477 4 282 3 793 3 645
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 820 3 854 4 706 4 584 4 070 3 740 4 112 3 444 3 508 3 555
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 5 120 3 270 3 451 3 598 3 092 3 349 2 898 2 583 2 238 2 531
D Energiahuolto 37 009 36 345 43 944 36 479 33 147 32 793 30 762 26 621 27 110 26 266
E Vesi- ja jätehuolto 935 1 102 1 088 1 003 1 063 1 201 1 340 1 118 1 068 1 013
F Rakentaminen 10 689 10 978 11 275 9 549 9 654 9 538 8 314 6 713 6 184 6 267
G Kauppa 300 244 562 406 417 447 577 158 169 171
H Kuljetus ja varastointi 85 016 86 395 91 612 87 407 88 888 84 144 75 454 72 869 78 597 75 928
H 49 Maaliikenne 26 685 24 507 23 776 23 302 23 988 21 124 19 636 19 290 18 234 16 252
H 50 Vesiliikenne 46 050 50 832 57 201 51 781 53 981 50 721 43 402 40 829 47 830 46 946
H 51 Ilmaliikenne 11 349 10 370 10 110 11 887 10 475 11 859 11 977 12 285 12 114 12 356
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 932 686 525 437 444 440 439 465 419 374
L Kiinteistöalan toiminta 454 470 575 380 347 276 229 427 411 368
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 7 546 6 989 6 800 6 460 5 764 6 173 6 521 5 980 5 910 5 212
Kotitaloudet 36 880 32 058 30 553 25 988 23 602 21 787 21 300 20 382 19 248 18 570
YHTEENSÄ 233 947 221 360 235 336 214 681 208 330 202 165 188 075 174 546 177 645 172 267

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017, Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2017, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_005_fi.html