Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008-2017, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-, metsä- ja kalatalous 4 007 3 855 3 604 3 642 3 592 3 686 3 601 3 375 3 374 3 217
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 3 841 3 703 3 444 3 467 3 431 3 548 3 477 3 265 3 267 3 110
A 02 Metsätalous 166 152 160 175 161 138 124 110 107 107
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 451 2 465 2 157 2 042 1 296 2 561 2 266 1 299 1 160 1 162
C Tehdasteollisuus 6 704 4 980 6 011 5 200 4 380 4 018 4 108 4 210 4 458 4 053
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 522 639 494 585 470 439 449 447 422 421
C 16, 17 Metsäteollisuus 3 166 2 130 2 787 2 430 2 636 2 351 2 389 2 639 2 498 2 477
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 407 450 471 410 543 641 600 611 602 525
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 2 167 1 455 1 938 1 526 509 360 435 325 491 391
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 442 306 321 249 222 227 235 188 445 239
D Energiahuolto 2 265 1 879 2 224 1 990 1 743 1 645 1 460 1 350 1 452 1 256
E Vesi- ja jätehuolto 105 121 108 100 102 127 106 84 90 82
F Rakentaminen 728 749 784 704 662 648 573 498 549 538
G Kauppa 44 39 84 62 66 63 78 27 31 28
H Kuljetus ja varastointi 6 800 6 061 5 757 5 523 5 522 4 455 4 348 4 508 5 075 4 668
H 49 Maaliikenne 3 397 2 831 2 398 2 678 2 658 2 101 2 217 3 075 3 432 3 294
H 50 Vesiliikenne 2 298 2 273 2 311 1 697 1 957 1 731 1 466 748 985 778
H 51 Ilmaliikenne 255 264 246 283 264 331 325 299 263 236
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 850 693 802 865 643 292 340 386 395 360
L Kiinteistöalan toiminta 68 66 82 53 48 36 33 73 80 76
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 561 1 653 1 723 1 704 1 705 1 603 1 588 1 603 1 815 1 712
Kotitaloudet 14 636 15 434 16 801 14 740 15 578 14 384 14 381 12 804 12 964 12 833
YHTEENSÄ 38 369 37 302 39 335 35 760 34 694 33 226 32 542 29 831 31 048 29 625

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017, Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008-2017, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_007_fi.html