Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Tulonjakotilastot yhdistyvät vuonna 2019

Tilastokeskuksen tuottamat otospohjainen tulonjakotilasto ja rekisteripohjainen tulonjaon kokonaistilasto yhdistyvät yhdeksi tulonjakotilastoksi.

Tilastojen yhdistäminen näkyy käyttäjille vuoden 2019 joulukuusta alkaen. Tuolloin tulonjaon kokonaistilastosta julkaistavat tuloeroja ja alueellista tulokehitystä kuvaavat julkistukset ja tietokantataulukot liitetään nykyiseen tulonjakotilastoon.

Samalla saatavilla olevan aluetiedon määrää kasvatetaan ja tietokantataulukoissa julkaistavia tietoja ryhmitellään käyttäjäystävällisemmäksi. Tehtävillä uudistuksilla pyritään parantamaan tietojen löydettävyyttä ja selkeyttämään otospohjaisten ja rekisteripohjaisten tietolähteiden roolia ja käyttötarkoitusta.

Toukokuusta 2019 alkaen otospohjaisesta aineistosta aletaan tuottaa uutta elinolotilastoa. Elinolotilastossa julkaistaan muun muassa kansainvälisiä vertailutietoja köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävistä henkilöistä.


Päivitetty 1.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/tjkt_2019-03-01_uut_001.html