Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2005

Osinkotulot kasvattivat kotitalouksien välisiä tuloeroja vuonna 2003

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat lievästi vuonna 2003 parin edellisvuoden tasaantumisen jälkeen. Tuloerojen kasvua selittävät osinkotulot, joita kotitaloudet saivat vuonna 2003 reaalisesti noin neljänneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2003 lähes 90 prosenttia kotitalouksien saamista osinkotuloista kohdentui kaikista ylimpään tulokymmenykseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston 2003 lopullisista tiedoista.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 2003 keskimäärin 30 995 euroa. Reaalisesti tämä oli 3,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhtä korkeisiin kasvulukemiin päästiin viimeksi 1990-luvun lopulla. Omaisuustulojen osuus kotitalouksien bruttotuloista kasvoi runsaan prosenttiyksikön, ja niiden osuus nousi lähes 14 prosenttiin vuonna 2003. Palkkatulojen osuus puolestaan aleni prosenttiyksiköllä, 56 prosenttiin bruttotuloista. Kotitalouksien maksamien välittömien verojen ja veronluontoisten maksujen osuus bruttotuloista laski 0,6 prosenttiyksiköllä 24,3 prosenttiin. Verojen ja tulojen suhde oli yhtä alhainen edellisen kerran vuonna 1991.

Kotitalouksien reaalitulojen ja tuloerojen kehitys 1987 - 2003, vuosi 1987=100

Tuloerojen indeksi perustuu käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimen arvoihin. Kerroin mittaa tulonjaon epätasaisuutta: mitä suurempi indeksin arvo on, sitä suuremmat ovat kotitalouksien väliset tuloerot.
Tulojen indeksi perustuu kotitalouksien keskimääräisiin käytettävissä olevien tulojen (uudistettua OECD-kulutusyksikköä kohden, vuoden 2003 rahassa) arvoihin.

Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Lähde: Tulonjakotilasto 2003. Tulot ja kulutus 2005:11. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, pekka.ruotsalainen@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Menetelmäselosteet

Päivitetty 17.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2003/tjt_2003_2005-06-17_tie_002.html