Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

1. Pienituloisten joukossa lähes 200 000 eläkeläistä

Suurin pienituloisten sosioekonominen ryhmä vuonna 2007 olivat eläkeläiset. Lähes 200 000 eläkeläistä asui pienituloisessa kotitaloudessa, mikä vastaa 28 prosenttia kaikista pienituloisista (kuvio 1). Pienituloisista sekä työttömiä että opiskelijoita oli noin joka kuudes ja palkansaajia noin joka kymmenes. Sosioekonominen asema määritellään kaikille yli 15-vuotiaille. Noin 19 prosenttia pienituloisissa kotitalouksissa elävistä oli alle 16-vuotiaita, joille ei määritellä omaa sosioekonomista asemaa.

Tässä tarkastelussa sosioekonominen asema määräytyy henkilöittäin. Menetelmä poikkeaa aikaisemmista Tulonjakotilaston julkaisuista, joissa kaikkien kotitalouden jäsenten sosioekonominen asema määräytyi kotitalouden viitehenkilön mukaan, eivätkä luvut siten ole vertailukelpoisia aiempien julkaisujen kanssa. Tässä katsauksessa esitetyt luvut eri vuosille ovat vertailukelpoisia keskenään. Pienituloisuus määräytyy kotitalouden ekvivalenttien tulojen mukaan, joka saadaan jakamalla kotitalouden käytettävissä olevat tulot talouden kulutusyksikköjen määrällä.

Kuvio 1. Pienituloisten sekä kotitalousväestön rakenne sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2007

Kuvio 1. Pienituloisten sekä kotitalousväestön rakenne sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2007

Eläkeläisten köyhyysriski ja pienituloisten eläkeläisten lukumäärä ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana varsin nopeasti. Vuodesta 2002 vuoteen 2007 pienituloisten eläkeläisten määrä on kasvanut noin 86 500:lla ja eläkeläisten pienituloisuusaste noussut kymmenestä prosentista 16,6 prosenttiin (taulukko 1). Eläkeläisten köyhyysriski riippuu hyvin paljon eläkeikää edeltävästä toiminnasta. Eläkkeellä olevista toimihenkilöistä vain 9 prosenttia oli pienituloisia vuonna 2007. Tosin eläkkeellä olevien toimihenkilöiden pienituloisuusaste on noussut 2000-luvulla sen oltua palkansaajien pienituloisuusasteen tasolla vielä 1990-luvun lopussa. Eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien ja työntekijöiden pienituloisuusasteet olivat vuonna 2007 yli 20 prosenttia, ja ryhmän ’muut eläkeläiset’ pienituloisuusaste yli 30 prosenttia.

Lähes joka toinen työtön (48 %) elää kotitaloudessa, jonka ekvivalentit käytettävissä olevat tulot ovat pienituloisuusrajan alapuolella. Opiskelijoista 30 prosenttia elää pienituloisessa kotitaloudessa, muiden ammatissa toimimattomien ryhmässä noin joka neljäs. Palkansaajista vain kolme prosenttia elää köyhyysriskin alaisessa kotitaloudessa.

Työttömien pienituloisuusaste kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2007 4,4 prosenttiyksiköllä. Vuodesta 2000 työttömien pienituloisuus on kasvanut lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä. Pienituloisia työttömiä oli kuitenkin vuonna 2007 vähemmän kuin vuonna 2006 tai vuonna 2000, sillä työttömyysasteen lasku on vähentänyt kaikkien työttömien lukumäärää. Muiden ammatissa toimimattomien pienituloisuusaste kasvoi etenkin 1990-luvun lopussa melko voimakkaasti ja ryhmän pienituloisten määrä oli vuonna 2007 yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 1995.

Palkansaajien pienituloisuus on edelleen melko harvinaista, vaikka vuoden 2007 pienituloisuusaste, 3,4 prosenttia, on tarkasteltavan ajanjakson korkein. Palkansaajien osuus pienituloisista on noin yhdeksän prosenttia, vaikka se on lukumäärältään selvästi suurin sosioekonominen ryhmä. Myös yrittäjien pienituloisuusaste on pysynyt melko vakaana, hieman kymmenen prosentin yläpuolella. Opiskelijoiden pienituloisuusaste kasvoi nopeasti aina 2000-luvun alkupuolelle saakka, mutta on sen jälkeen pysytellyt noin 30 prosentissa.

Taulukko 1. Pienituloisuusaste (%) sosioekonomisen aseman mukaan

Vuosi 1995   2000   2003   2004   2005   2006   2007  
Yrittäjät 11,8 13,4 13,3 11,9 12,4 12,2 12,5
Maatalousyrittäjä 9,9 14,8 13,6 13,9 12,8 12,3 10,3
Työnantajayrittäjä 10,3 7,2 8,6 6,0 5,5 6,6 7,8
Yksinäisyrittäjä 14,8 17,3 16,6 14,7 17,3 16,6 17,0
Palkansaajat 1,5 2,8 2,8 2,4 2,7 2,7 3,4
Opiskelijat 19,8 23,7 27,4 29,6 31,1 29,7 29,7
Eläkeläiset 6,5 11,2 10,9 13,2 15,4 15,0 16,6
Eläkkeelle oleva maatalousyrittäjä 11,9 15,9 18,6 19,5 24,1 21,0 24,2
Eläkkeellä oleva muu yrittäjä 4,9 12,6 11,1 15,3 12,3 11,8 13,9
Eläkkeelä oleva toimihenkilö 2,3 3,6 3,9 6,1 8,5 8,2 8,6
Eläkkeellä oleva työntekijä 5,3 12,8 13,0 16,6 18,1 18,8 21,2
Muu Eläkeläinen 15,2 23,4 20,9 21,0 28,4 31,3 31,9
Muut ammatissa toimimattomat 12,0 21,6 22,6 26,2 25,7 25,4 26,1
Työttömät 19,8 38,3 37,8 40,5 44,4 43,7 48,1
Alle 16-vuotiaat 4,4 11,9 12,2 12,3 11,3 12,2 14,1
Kaikki 7,2 11,3 11,5 12,2 12,8 12,5 13,6

Lähde: Tulonjakotilasto 2007, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Juha Honkkila (09) 1734 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2007, 1. Pienituloisten joukossa lähes 200 000 eläkeläistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-01-19_kat_001_fi.html