Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.5.2009

Tuloerojen kasvu jatkui vuonna 2007

Pienituloisimpien väestöryhmien tulokehitys oli vuonna 2007 keskimääräistä heikompaa ja tuloerot Suomessa kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Kotitalousväestön käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden kasvoivat keskimäärin 2,4 prosenttia mediaanilla mitattuna. Pienituloisimman kymmenyksen tulot pienenivät keskimäärin 0,4 prosenttia, kun suurituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat keskimäärin 3,4 prosenttia. Eräiden pienituloisimpien ryhmien, kuten opiskelijoiden ja yksinhuoltajien, tulokehitys on koko 2000-luvun ollut hyvin heikkoa suhteessa koko väestöön.

Pienituloisimman ja suurituloisimman tulokymmenyksen tulo-osuuksien kehitys vuosina 1987-2007. Tulo-osuus prosenttia käytettävissä olevasta tulosta.

Pienituloisimman ja suurituloisimman tulokymmenyksen tulo-osuuksien kehitys vuosina 1987-2007. Tulo-osuus prosenttia käytettävissä olevasta tulosta.

Sosioekonomisten ryhmien väliset tuloerot ovat kasvaneet 2000-luvulla. Ekvivalenteilla käytettävissä olevilla tuloilla mitattuna opiskelijat ovat pienituloisin sosioekonominen ryhmä. Opiskelijoiden mediaanitulo vuonna 2007 oli 9 200 euroa, kun se kaikissa kotitalouksissa oli 20 900 euroa. Opiskelijoiden tulot pienenivät vuodesta 2006 vuoteen 2007 lähes 4 prosenttia ja ovat edelleen lähes vuoden 2000 tasolla. Työttömät ja muut ammatissa toimimattomat ovat opiskelijoiden jälkeen pienituloisimmat sosioekonomiset ryhmät. Myös näiden ryhmien tulot ovat kasvaneet 2000-luvulla hitaammin kuin kaikissa kotitalouksissa keskimäärin. Seuraavaksi pienituloisimman sosioekonomisen ryhmän, eläkeläiskotitalouksien, tulot kasvoivat vuonna 2007 vain 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Yrittäjäkotitalouksien tulotaso oli hieman yli 26 000 euroa ja niiden tulokehitys oli sosioekonomisista ryhmistä suotuisinta vuonna 2007. Korkein tulotaso sosioekonomisista ryhmistä oli ylemmillä toimihenkilöillä, runsaat 30 000 euroa. Ylempien toimihenkilöiden tulojen kehitys on viime vuosina ollut keskitasoa.

Lapsiperheiden tulokehitys on pitkään ollut keskimääräistä heikompaa. Kahden huoltajan lapsiperheiden tulokehitys on pysähtynyt vuoden 2005 tasolle noin 22 500 euroon. Yksinhuoltajien tulot ovat jatkuvasti laskeneet vuodesta 2004. Vuonna 2007 ne olivat 15 400 euroa. Lapsettomien parien tulokehitys on taas pitkään ollut muita väestöryhmiä parempaa. Kehitys jatkui hyvänä vuonna 2007: tulot kasvoivat 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhden hengen talouksien tulokehitys on ollut hieman keskimääräistä heikompaa 2000-luvulla. Nuorten ja ikääntyneiden yksin asuvien tulotaso on pysynyt selvästi 35-64 -vuotiaiden tulotasoa alhaisempana.

Vuokralla asui noin 35 prosenttia kotitalouksista. Nämä noin 777 000 taloutta olivat valtaosin pieniä yhden ja kahden hengen talouksia. Vuokralaisten käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden olivat noin 60 prosenttia omistusasunnossa asuvien tuloista. Omistusasunnoissa asuvien tulotaso on noussut vuoden 1995 jälkeen 40 prosenttia, vuokralla asuvien 20 prosenttia.

Suomi on kansainvälisesti vertaillen edelleen keskimääräistä pienempien tuloerojen maa. 28 Euroopan maan välisessä vertailussa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä Sloveniassa, Slovakiassa, Tsekissä ja Unkarissa on pienemmät suhteelliset tuloerot kuin Suomessa. Suurimmat suhteelliset tuloerot tutkimuksessa mukana olleista maista olivat Portugalissa, Baltian maissa, Kreikassa ja Britanniassa. OECD-maita koskevassa tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että Suomessa tuloerojen kasvu on ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen nopeampaa kuin missään muussa OECD-maassa.


Lähde: Tulonjakotilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (941,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tie_001_fi.html