Inkomstfördelningsstatistik 2009, Subjektiv uppfattning om utkomst

2009
Subjektiv uppfattning om utkomst
Offentliggöranden