Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulotaso ja -rakenne

Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulotaso vaihtelee toimeentulovaikeuksien vakavuuden mukaan (Kuvio 1). Suurin vaikeuksin toimeentulevien kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 14 970 euroa vuonna 2009. Ne olivat 41,3 prosenttia pienemmät kuin kaikkien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, jotka olivat keskimäärin 25 480 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2009. Vaikeuksin toimeentulevien tulot olivat 16 780 euroa eli 34,1 prosenttia pienemmät ja pienin vaikeuksin toimeentulevien tulot 19 500 euroa eli 23,5 prosenttia pienemmät kuin koko väestön käytettävissä olevat tulot. Kaikkien toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulot olivat keskimäärin 18 420 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2009. Kun toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien lukumäärä on selvästi laskenut, on ryhmään kuuluvien tulotaso samanaikaisesti kasvanut reaalisesti hitaammin kuin kotitalouksien tulotaso keskimäärin vuodesta 2003. Tulotaso kasvoi reaalisesti koko kotitalousväestössä keskimäärin 13,9 prosenttia ja toimeentulovaikeuksissa olevilla kotitalouksilla 7,2 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2009. Hitainta tulokasvu oli suurten toimeentulovaikeuksien kotitalouksissa, 4,0 prosenttia.

Kuvio 1. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti keskimäärin 2003–2009

Kuvio 1. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti keskimäärin 2003–2009

Tuotannontekijätulot muodostivat suurimpana tulokomponenttina 65 prosenttia toimeentulovaikeuksissa olevien bruttotuloista, mutta sen tulo-osuus oli selvästi pienempi kuin kotitalouksissa keskimäärin (75 %). Pienituloisiin tuloryhmiin keskittyvien toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulot perustuivat huomattavammin kansaneläkkeille, muille sosiaalietuuksille, sosiaaliavustuksille ja muille tulonsiirroille. Ansioeläkkeet olivat suurin, mutta vähäisempi saatujen tulonsiirtojen erä kuin kotitalouksissa keskimäärin. (Liitetaulukko 1.)

Tulokvintiiliryhmittäin tarkasteltuna toimeentulovaikeuksissa olevilla kotitalouksilla tuotannontekijätulot olivat suhteellisesti suurempi tulokomponentti kuin samaan tuloryhmään kuuluvilla kotitalouksilla keskimäärin. Alin tuloryhmä on poikkeus, sillä saadut tulonsiirrot ja niissä etenkin sosiaaliavustukset ovat tärkein tulolähde. Tuotannontekijätuloissa ansiotulot, joko palkka- tai yrittäjätuloina muodostavat suuremman tulo-osuuden kuin tuloryhmän kotitalouksilla keskimäärin. Omaisuustulot muodostavat pienemmän tulo-osuuden. Tuotannontekijätulot käsittivät toiseen tulokvintiiliryhmään kuuluvilla, toimeentulovaikeuksissa olevilla kotitalouksilla 65,2 prosenttia bruttotuloista. Tuloryhmän kaikilla kotitalouksilla vastaava osuus oli 61,9 prosenttia. Keskimmäisessä tulokvintiiliryhmässä tuotannontekijätulojen tulo-osuus oli 76,8 toimeentulovaikeuksissa olevilla ja 71,2 prosenttia kaikilla kotitalouksilla. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien käytettävissä olevat ekvivalenttirahatulot olivat keskimäärin hieman alhaisemmat kuin toimeentulevilla jokaisessa tuloryhmässä.


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2009, 1. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulotaso ja -rakenne . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2009/01/tjt_2009_01_2010-12-29_kat_001_fi.html