Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.12.2010

Toimeentulovaikeuksissa olevien määrä on vähentynyt

Toimeentulovaikeuksia oli kaikkiaan noin 600 000 kotitaloudella eli 24 prosentilla kotitalouksista vuonna 2009. Suurempia toimeentulovaikeuksia oli 190 000 kotitaloudella, 7 prosentilla kotitalouksista. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien määrä väheni 18 prosenttia vuodesta 2003. Toimeentulovaikeuksissa olevien tulot kasvoivat reaalisesti hitaammin kuin kotitalouksissa keskimäärin. Vuosittainen kasvu oli 1,2 prosenttia, kun se kotitalouksissa keskimäärin oli 2,2 prosenttia vuodesta 2003. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston yhteydessä kerätyistä tiedoista.

Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2009, % kotitalouksista

Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2009, % kotitalouksista

Toimeentulovaikeuksissa oleviksi määrittyvät ne kotitaloudet, joiden on ollut vaikea kattaa tavanomaisia menojaan. Tieto perustuu kotitalouksilta kysyttyyn tietoon siitä, onko se saanut katettua tavanomaiset menonsa tuloillaan suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti. Pieniä vaikeuksia oli 16,1 prosentilla, vaikeuksia 4,5 prosentilla ja suuria vaikeuksia vajaalla 3 prosentilla kotitalouksista vuonna 2009. Hyvin helposti toimeentulevia kotitalouksia oli 385 000 eli 15,2 prosenttia kotitalouksista. Lukumäärä on noin neljänneksen suurempi kuin vuonna 2003.

Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet kuuluvat yleisemmin pienituloisimpiin tuloryhmiin. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat 27 810 euroa ja suuremmissa toimeentulovaikeuksissa 22 950 euroa, kun koko väestössä ne olivat keskimäärin 38 560 euroa vuonna 2009. Kotitalouden rakenteesta johtuvan erilaisen kulutustarpeen huomioonottavat käytettävissä olevat tulot olivat toimeentulovaikeuksissa olevilla kotitalouksilla keskimäärin 18 420, suuremmissa toimeentulovaikeuksissa 16 080 ja koko kotitalousväestössä 25 480 euroa kulutusyksikköä kohti.

Väestöryhmittäin toimeentulovaikeuksia esiintyy keskimääräistä yleisemmin pienituloisilla, tuloistaan suuria asumismenoja maksavilla kotitalouksilla, työttömien, opiskelijoiden kotitalouksilla, yhden huoltajan ja alle 65-vuotiailla yhden henkilön kotitalouksilla. Työttömien kotitalouksissa toimeentulovaikeudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin muissa väestöryhmissä. Työttömistä kotitalouksista 63,5 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2009. Toimeentulovaikeuksissa olevien osuus työttömien kotitalouksista ei ole pienentynyt kuten muissa väestöryhmissä vuosina 2003–2009.


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (376,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2009/01/tjt_2009_01_2010-12-29_tie_001_fi.html