Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2011

Den ekonomiska utsattheten bland äldre minskade år 2009

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick låginkomstgraden till 13,1 procent av befolkningen år 2009. Omkring 690 000 personer hörde till hushåll som låg under låginkomstgränsen. Året innan var låginkomstgraden 13,2. Årsförändringen är statistiskt sett inte betydande, men i och med att den ekonomiska utsattheten inte ökade under åren 2008 och 2009 rörde det sig om en avvikelse från den långsiktiga tillväxttrenden. År 2007 fanns det som mest 707 000 låginkomsttagare.

Låginkomstgraden för hela befolkningen, 65–74-åringar och 75 år fyllda (60 % av medianinkomsten) 1990–2009

Låginkomstgraden för hela befolkningen, 65–74-åringar och 75 år fyllda (60 % av medianinkomsten) 1990–2009

Den ekonomiska utsattheten minskade bland äldre personer: låginkomstgraden bland både 65–74-åringar och 75 år fyllda personer sjönk med omkring två procentenheter. Antalet låginkomsttagare ökade bland den yngre befolkningen nästan med motsvarande antal personer.

Ur ett längre tidsperspektiv är låginkomstgraden såväl för äldre som för övriga åldersklasser fortfarande hög, beroende på åldersklass är den nästan dubbelt eller tredubbelt så hög som åren 1993–2004.

Inkomstskillnaderna mellan den del av befolkningen som ligger under den 60-procentiga låginkomstgränsen ökade, liksom året innan, i de yngre åldersklasserna: allt fler unga enpersonshushåll låg under den 50-procentiga gränsen. Fyra av fem ensamboende låginkomsttagare som inte fyllt 35 år låg under den 50-procentiga låginkomstgränsen. I övriga låginkomsttagargrupper var inkomstskillnaderna mellan grupperna oförändrade eller också minskade de.

Den genomsnittliga disponibla inkomstökningen i euro var av samma storleksklass både under och över långinkomstgränsen. År 2009 präglades av ekonomisk kris och ökad arbetslöshet. Låginkomsttagarnas genomsnittliga löne- och företagarinkomster samt skatter låg år 2009 realt på samma nivå som under de föregående åren, men låginkomsttagarna fick klart fler inkomstöverföringar. Däremot skedde en klar minskning av de genomsnittliga löne- och företagarinkomsterna hos den del av befolkningen som befinner sig ovanför låginkomstgränsen , men de betalda skatterna sjönk ännu mer. Också de genomsnittliga inkomstöverföringarna, isynnerhet förvärvspensionerna, ökade betydligt.

Som gränsvärde för låga inkomster används 60 procent av den disponibla medianinkomsten per konsumtionsenhet, vilket år 2009 var omkring 14 200 euro i enpersonshushåll. Det är således fråga om ett relativt mått, vilket innebär att de observerade förändringarna beskriver förändringen i inkomstskillnaden mellan låg- och medianinkomsttagare. En ökning av låginkomstgraden innebär att inkomstskillnaderna mellan medianinkomsttagarna och låginkomsttagarna ökat, en minskning innebär att de utjämnats.

Låginkomstindikatorer 1990–2009

År 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Låginkomsttal, inkomster under 60 % av medianinkomsterna
Låginkomsttagare 395 000 361 700 576 100 629 100 660 500 651 800 706 900 694 000 690 000
Låginkomstgrad, % av befolkningen 7,9 7,2 11,3 12,2 12,8 12,5 13,5 13,2 13,1
Låginkomstgräns, euro/konsumtionsenhet 10 600 9 980 11 330 12 850 13 330 13 290 13 610 13 770 14 230
Låginkomsttagarnas fattigdomsgap, % av låginkomstgränsen 13,5 13,5 13,3 15,2 15,0 15,1 15,1 16,7 15,5
Låginkomsttagarnas medianinkomst, euro/konsumtionsenhet 9 180 8 630 9 820 10 900 11 340 11 290 11 560 11 460 12 020
Barnfattigdom, 0–17-åringar 4,9 4,7 11,6 12,1 11,6 12,3 13,8 13,2 13,2
Låginkomstgrad, sysselsatta 18-64-åringar 3,4 3,2 4,3 3,8 4,0 4,0 4,6 4,2 4,2
Låginkomstgrad, icke sysselsatta, 18-64-åringar 17,1 16,0 25,6 29,2 30,0 30,6 31,3 33,5 32,9
Låginkomsttagare bland 65 år fyllda, män 10,4 3,7 6,4 8,4 10,7 10,6 11,0 9,3 8,2
Låginkomsttagare bland 65 år fyllda, kvinnor 23,5 8,6 13,1 15,6 18,3 16,1 19,6 18,3 15,4
Låginkomsttal, inkomster under 50 % av medianinkomsterna
Låginkomsttagare 169 100 158 100 230 500 284 300 296 200 299 100 326 900 350 600 329 700
Låginkomstgrad, % av befolkningen 3,4 3,1 4,5 5,5 5,7 5,8 6,3 6,7 6,3
Låginkomstgräns, euro/konsumtionsenhet 7 590 7 020 8 270 9 260 9 670 9 660 9 600 9 760 10 210
  • Fattigdomsgap: Skillnaden mellan medianinkomsten för dem som är under låginkomstgränsen och låginkomstgränsen, uttryckt i procent.
  • Barnfattigdom: Andelen barn under 18 år i låginkomsthushåll av alla barn under 18 år.
  • Värden i euro i 2009 års penningvärde

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2009, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli (09) 1734 3497, income@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/02/tjt_2009_02_2011-01-26_tie_001_sv.html