Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Faktorinkomsternas, bruttoinkomsternas och de disponibla inkomsternas Gini-koefficienter samt transfereringarnas utjämnande effekt på inkomstskillnaderna åren 1966–2009.

År Gini-koefficient, % Transfereringarnas utjämnande effekt på inkomstskillnaderna
Faktorinkomst Bruttoinkomst Disponibel inkomst Erhållna transfereringar Betalda transfereringar Samverkande effekt
1966 38,9 33,4 30,9 14,3 7,5 20,7
1971 38,5 30,9 26,7 19,8 13,4 30,6
1976 35,3 26,3 21,5 25,4 18,2 39,0
1981 35,8 25,2 20,5 29,4 18,7 42,6
1987 38,0 25,1 19,7 33,9 21,5 48,1
1988 38,8 25,8 20,2 33,4 21,8 47,9
1989 39,3 26,1 20,5 33,5 21,7 47,9
1990 38,9 25,6 20,2 34,2 20,8 47,9
1991 39,5 25,1 20,1 36,4 19,8 49,0
1992 42,1 25,2 19,9 40,1 21,1 52,8
1993 45,1 26,2 21,1 41,9 19,5 53,2
1994 45,8 26,1 21,1 42,9 19,3 54,0
1995 45,5 26,6 21,7 41,5 18,4 52,3
1996 45,8 27,3 22,3 40,5 18,2 51,3
1997 46,3 28,4 23,7 38,7 16,3 48,7
1998 46,0 29,2 24,8 36,4 15,3 46,1
1999 46,4 30,1 25,9 35,0 14,1 44,1
2000 46,5 30,8 26,7 33,7 13,3 42,6
2001 45,8 29,9 25,8 34,7 13,7 43,7
2002 45,4 29,7 25,6 34,5 13,7 43,5
2003 45,4 29,6 26,0 34,7 12,4 42,8
2004 46,0 30,2 26,6 34,2 11,8 42,0
2005 45,9 30,6 26,7 33,4 12,7 41,9
2006 46,7 31,4 27,3 32,9 13,1 41,7
2007 46,4 31,9 28,0 31,3 12,1 39,6
2008 45,5 30,7 26,8 32,4 12,8 41,1
2009 45,3 29,7 25,9 34,5 12,8 42,9
  • På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1966–1981, 1987–1992 och 1993–2009 inte helt jämförbara sinsemellan.
  • Erhållna transfereringar: Gini-koefficientens relativa förändring (%) vid övergången från faktorinkomster till bruttoinkomster.
  • Betalda transfereringar: Gini-koefficientens relativa förändring (%) vid övergången från bruttoinkomster till disponibla inkomster.
  • Transfereringarnas samverkande effekt: Gini-koefficientens relativa förändring (%) vid övergången från faktorinkomster till disponibla inkomster.
  • KÄÄNNÖS PUUTTUU

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2009, Tabellbilaga 2. Faktorinkomsternas, bruttoinkomsternas och de disponibla inkomsternas Gini-koefficienter samt transfereringarnas utjämnande effekt på inkomstskillnaderna åren 1966–2009. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_002_sv.html