Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3b. Tulokymmenysten tulojen mediaani vuosina 1987–2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan.

Vuosi Ekvivalentti käytettävissä oleva tulo keskimäärin, € (vuoden 2009 rahassa)
Tulokymmenys
I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %)
1987 8 478 10 823 12 341 13 793 15 151 16 514 17 903 19 563 21 985 26 938
1988 8 675 11 069 12 652 14 062 15 428 16 770 18 342 20 077 22 646 28 078
1989 9 125 11 462 13 275 14 689 16 176 17 623 19 206 21 156 23 784 29 778
1990 9 627 12 199 13 927 15 454 16 882 18 541 20 175 22 108 25 021 31 215
1991 9 671 12 434 14 202 15 709 17 218 18 629 20 297 22 314 25 267 31 756
1992 9 400 12 085 13 616 14 948 16 273 17 739 19 277 21 115 23 871 30 179
1993 9 261 11 521 13 023 14 265 15 551 16 941 18 597 20 546 23 437 30 128
1994 9 221 11 525 12 936 14 343 15 601 17 030 18 554 20 474 23 583 30 335
1995 9 257 11 618 13 153 14 516 15 925 17 414 18 971 21 203 24 123 31 030
1996 9 202 11 633 13 366 14 761 16 254 17 836 19 494 21 725 24 840 32 397
1997 9 455 11 857 13 561 15 149 16 736 18 384 20 348 22 737 26 210 34 570
1998 9 405 11 931 13 686 15 521 17 272 19 028 21 135 23 596 27 151 35 895
1999 9 702 12 266 14 190 15 989 17 796 19 625 21 819 24 320 27 842 37 722
2000 9 583 12 151 14 246 16 091 17 896 19 856 22 094 24 755 28 552 38 840
2001 9 653 12 515 14 564 16 598 18 375 20 399 22 629 25 247 29 305 38 451
2002 9 859 12 854 15 028 17 118 19 011 21 101 23 262 26 000 30 029 39 955
2003 10 327 13 245 15 350 17 458 19 467 21 514 23 892 26 799 31 212 41 610
2004 10 482 13 680 16 036 18 198 20 362 22 571 24 985 28 094 32 776 43 297
2005 10 842 13 889 16 504 18 734 21 092 23 288 25 673 29 020 33 612 45 813
2006 10 795 13 968 16 447 18 814 21 067 23 441 26 111 29 372 34 052 46 590
2007 10 754 14 080 16 849 19 280 21 573 23 953 26 625 29 993 35 086 48 169
2008 10 787 14 342 17 080 19 422 21 807 24 051 26 612 29 858 34 788 46 701
2009 11 318 14 865 17 756 20 238 22 591 24 995 27 783 30 782 35 840 48 674

Lähde: Tulonjakotilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2009, Liitetaulukko 3b. Tulokymmenysten tulojen mediaani vuosina 1987–2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_004_fi.html