Liitetaulukko 8. Kotitalouksien kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen jakautuminen henkilöiden kesken vuonna 2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.

  Henkilöitä Tulo-osuus, %
Tulo-
kymmenys
Otoksessa Perus-
joukossa, 1 000
Palkka-
tulot
Yrittäjä-
tulot
Omaisuus-
tulot
Tuotannon-
tekijätulot
Saadut tulon-
siirrot
Maksetut tulon-
siirrot
Brutto-
tulot
Käytettä-
vissä olevat tulot
Desiilin yläraja, euroa
I (pienituloisin 10 %) 2 202 527,5 1,3 1,8 1,4 1,4 10,5 1,5 3,5 4,0 13 266
II 2 072 528,0 2,8 3,6 3,1 2,9 12,1 2,9 5,0 5,6 16 354
III 2 390 526,9 5,1 5,0 4,3 5,0 10,4 4,4 6,2 6,7 18 989
IV 2 489 526,5 6,7 5,8 5,0 6,4 10,2 5,8 7,2 7,7 21 363
V 2 505 528,5 8,0 6,5 6,2 7,6 10,5 7,2 8,3 8,6 23 712
VI 2 715 526,0 9,6 8,1 6,9 9,0 9,9 8,5 9,2 9,5 26 389
VII 2 591 527,1 11,5 9,1 7,7 10,8 9,5 10,3 10,5 10,5 29 165
VIII 2 844 527,2 14,3 10,2 8,5 13,1 8,1 12,6 11,9 11,7 33 006
IX 3 169 526,9 16,9 13,5 12,4 15,9 8,6 16,2 14,2 13,7 40 012
X (suurituloisin 10 %) 4 032 527,0 23,7 36,4 44,5 28,0 10,2 30,7 23,9 22,0 ..
Yhteensä 27 009 5 271,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ..

Lähde: Tulonjakotilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2009, Liitetaulukko 8. Kotitalouksien kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen jakautuminen henkilöiden kesken vuonna 2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_010_fi.html