Liitetaulukko 9a. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.

Sosioekonominen asema Tulokymmenys
I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Maatalousyrittäjät 8,3 8,8 7,7 8,3 8,6 7,8 8,1 9,9 15,8 16,7 100,0
Muut yrittäjät 9,5 5,5 8,2 6,6 5,7 10,8 6,8 9,0 13,3 24,7 100,0
Ylemmät toimihenkilöt 0,6 1,6 3,7 4,1 6,2 7,4 11,9 15,2 20,5 28,7 100,0
Alemmat toimihenkilöt 3,0 7,7 11,9 12,4 12,8 12,0 12,9 12,7 9,3 5,4 100,0
Työntekijät 3,4 8,2 11,1 13,0 12,7 13,5 14,0 12,1 9,1 2,8 100,0
Opiskelijat 83,0 13,1 2,4 (0,5) (0,4) (0,4) (0,2) (0,2) 100,0
Eläkeläiset 14,0 21,7 14,5 10,9 9,7 8,2 6,7 4,5 5,0 4,8 100,0
Työttömät 66,4 18,2 5,2 3,3 2,9 1,9 (0,4) (0,9) (0,6) (0,2) 100,0
Muut 55,9 19,7 (7,9) (5,7) (2,6) (2,7) (2,0) (1,7) (1,8) 100,0
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Maatalousyrittäjät 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,6 2,4 2,5 1,4
Muut yrittäjät 4,1 2,5 4,4 3,9 3,4 6,4 4,0 5,5 7,8 14,3 5,5
Ylemmät toimihenkilöt 0,9 2,4 6,3 7,7 11,7 13,9 22,0 29,0 38,0 52,3 17,4
Alemmat toimihenkilöt 3,9 10,8 19,4 22,0 23,0 21,5 22,6 23,0 16,5 9,3 16,6
Työntekijät 5,0 13,0 20,3 26,1 25,9 27,5 27,6 24,9 18,0 5,6 18,7
Opiskelijat 22,3 3,8 0,8 (0,2) (0,1) (0,2) (0,1) (0,1) 3,5
Eläkeläiset 33,8 57,3 44,4 36,6 32,7 28,0 22,1 15,5 16,7 15,7 31,2
Työttömät 24,7 7,4 2,5 1,7 1,5 1,0 (0,2) (0,5) (0,3) (0,1) 4,8
Muut 4,5 1,7 (0,8) (0,6) (0,3) (0,3) (0,2) (0,2) (0,2) 1,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Ei yhtään –
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2009, Liitetaulukko 9a. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_011_fi.html