Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9c. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja koulutusasteen mukaan vuonna 2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.

Koulutusaste Tulokymmenys
I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Perusaste 19,5 20,7 14,8 10,6 9,8 6,8 6,4 4,6 3,7 3,2 100,0
Keskiaste 15,2 11,6 10,8 10,5 9,8 10,7 10,4 8,7 8,1 4,3 100,0
Alin korkea-aste 2,8 6,6 7,3 8,4 10,2 11,2 12,2 13,7 12,9 14,7 100,0
Alempi korkeakouluaste 6,5 4,2 6,2 9,0 9,1 8,7 9,8 14,6 14,8 17,1 100,0
Ylempi korkeakouluaste 3,1 1,9 2,7 2,1 4,4 8,2 10,3 12,5 21,1 33,8 100,0
Tutkijakoulutusaste (2,6) (1,7) (0,1) (2,1) (4,0) (3,6) (9,5) 11,0 20,0 45,4 100,0
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Perusaste 41,3 47,8 39,6 31,2 29,0 20,1 18,5 13,7 10,8 9,3 27,3
Keskiaste 48,9 40,8 43,9 46,9 44,1 48,3 45,8 39,9 35,8 18,9 41,6
Alin korkea-aste 2,5 6,4 8,2 10,3 12,6 13,9 14,8 17,2 15,8 17,7 11,4
Alempi korkeakouluaste 4,9 3,5 5,9 9,4 9,6 9,2 10,2 15,6 15,4 17,5 9,7
Ylempi korkeakouluaste 2,2 1,4 2,4 2,0 4,3 8,1 9,8 12,5 20,3 32,2 9,0
Tutkijakoulutusaste (0,2) (0,1) (0,0) (0,2) (0,4) (0,4) (0,9) 1,1 2,0 4,4 0,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2009, Liitetaulukko 9c. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja koulutusasteen mukaan vuonna 2009. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_013_fi.html