Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Ammatissa toimivien lukumäärä ja tulotaso sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2009.

Sosioekonominen asema Lukumäärä otoksessa Lukumäärä perusjoukossa, 1 000 Palkat
(ml. optiot), keskiarvo €
Yrittäjä-
tulot, keskiarvo €
Omaisuus-
tulot, keskiarvo €
Tuotannon-
tekijätulot, keskiarvo €
Tuotannon-
tekijätulot, mediaani €
Kaikki ammatissa toimivat 11 991 2 264,8 30 485 2 335 1 967 34 787 29 795
1.Yrittäjät 2 955 300,0 10 803 15 832 9 276 35 912 24 240
1.1 Maatalousyrittäjät 912 60,9 1 913 21 794 3 198 26 906 21 430
1.2 Muut yrittäjät 2 043 239,1 13 070 14 313 10 825 38 208 25 461
1.2.1 Pientyönantajat 581 67,7 16 640 14 766 5 422 36 827 30 308
1.2.2 Muut työnantajat 289 34,8 30 237 11 773 44 546 86 556 51 856
1.2.3 Yksinäisyrittäjät 948 107,2 4 559 13 429 3 205 21 194 16 266
1.2.4 Vapaiden ammattien harjoittajat 225 29,3 15 574 19 508 11 162 46 244 28 522
2. Palkansaajat 9 036 1 964,8 33 490 274 851 34 615 30 208
2.1 Ylemmät toimihenkilöt 3 063 585,5 47 678 497 1 806 49 981 43 389
2.1.1 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 984 166,2 61 068 342 3 942 65 352 56 324
2.1.2 Suunnittelu, tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 855 182,2 44 187 363 784 45 334 42 076
2.1.3 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 658 130,3 37 039 245 616 37 901 36 108
2.1.4 Muut ylemmät toimihenkilöt 566 106,9 45 775 1 274 1 676 48 725 40 175
2.2 Alemmat toimihenkilöt 3 285 705,5 28 162 176 531 28 869 27 836
2.2.1 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt 464 101,2 33 866 315 602 34 783 33 776
2.2.2 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt 1 258 283,5 27 231 177 551 27 959 26 460
2.2.3 Epäitsenäistä työtä tekevät alemmat toimihenkilöt 133 28,4 24 856 97 429 25 382 26 172
2.2.4 Muut alemmat toimihenkilöt 1 430 292,3 27 412 134 497 28 043 27 782
2.3 Työntekijät 2 688 673,8 26 739 183 357 27 279 26 340
2.3.1 Maataloustyöntekijät 146 28,2 22 048 886 835 23 770 23 401
2.3.2 Teollisuustyöntekijät 1 086 291,1 29 563 132 399 30 093 28 958
2.3.3 Muut tuotantotyöntekijät 460 119,2 25 071 258 407 25 736 24 260
2.3.4 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 996 235,3 24 652 125 223 25 000 23 785

Lähde: Tulonjakotilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2009, Liitetaulukko 11. Ammatissa toimivien lukumäärä ja tulotaso sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2009. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_016_fi.html