Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 16. Tulonjaon tunnuslukuja EU-maista vuosina 2005 ja 2009. Lähde: Eurostat, Income, social inclusion and living conditions -database. Tiedot päivitetty 15.4.2011.

  Vuosi Käytettävissä olevat ekvivalentti-
tulot (mediaani, PPS/ky/v)
Gini S80/S20 Pienituloi-
suusaste, %
Köyhyys-
vaje, %
Pienituloi-
suusraja,
PPS/ky/v
Lapsi-
köyhyys, %
Aineellinen puute, %
Suomi 2005 14 135 26,0 3,7 11,7 13,9 8 481 10,0 3,8
2009 17 282 25,9 3,7 13,8 15,1 10 369 12,1 2,8
Muutos 2005–2009, yksikköä 3 147 -0,1 0,0 2,1 1,2 1 888 2,1 -1,0
Belgia 2005 15 536   28,0 4,2 14,8 17,8 9 322 18,1 6,5
2009 17 495   26,4 3,9 14,6 18,1 10 497 16,6 5,2
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 959   -1,6 -0,3 -0,2 0,3 1 175 -1,5 -1,3
Bulgaria 1) 2006 3 200   25,0 5,1 14,0 20,0 1 920 18,0 57,7
2009 5 753   33,4 5,9 21,8 27,4 3 452 24,9 41,9
Muutos 2006–2009, yksikköä 2 553   8,4 0,8 7,8 7,4 1 532 6,9 -15,8
Espanja 2005 11 655 31,8 5,3 19,7 25,5 6 993 24,2 3,4
2009 13 978 32,3 6,0 19,5 27,7 8 387 23,7 3,5
Muutos 2005–2009, yksikköä 2 323 0,5 0,7 -0,2 2,2 1 394 -0,5 0,1
Hollanti 2005 16 020 26,9 3,8 10,7 20,9 9 612 15,3 2,5
2009 19 232 27,2 4,0 11,1 16,5 11 539 15,4 1,4
Muutos 2005–2009, yksikköä 3 212 0,3 0,2 0,4 -4,4 1 927 0,1 -1,1
Irlanti 2005 15 079 31,9 4,9 19,7 20,2 9 048 23,0 5,1
2009 17 599 28,8 4,2 15,0 16,2 10 559 18,8 6,1
Muutos 2005–2009, yksikköä 2 520 -3,1 -0,7 -4,7 -4,0 1 512 -4,2 1,0
Islanti 2005 17 178 25,1 3,7 9,7 19,1 10 307 10,1 2,7
2009 21 576 29,6 4,2 10,2 16,4 12 946 9,9 0,8
Muutos 2005–2009, yksikköä 4 398 4,5 0,5 0,5 -2,7 2 639 -0,2 -1,9
Iso-Britannia 2005 16 894 34,6 5,4 19,0 22,3 10 137 22,9 5,3
2009 17 085 32,4 5,2 17,3 20,5 10 251 20,8 3,3
Muutos 2005–2009, yksikköä 191 -2,2 -0,2 -1,7 -1,8 114 -2,1 -2,0
Italia 2005 13 680 32,8 5,5 18,9 24,2 8 208 23,6 6,4
2009 15 203 31,5 5,2 18,4 22,6 9 122 24,4 7,0
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 523 -1,3 -0,3 -0,5 -1,6 914 0,8 0,6
Itävalta 2005 17 429 26,2 3,7 12,3 15,3 10 458 14,9 3,0
2009 18 863 25,7 3,7 12,0 17,2 11 318 13,4 4,8
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 434 -0,5 0,0 -0,3 1,9 860 -1,5 1,8
Kreikka 2005 10 751 33,2 6,1 19,6 23,9 6 450 20,4 12,8
2009 12 629 33,1 5,8 19,7 24,1 7 577 23,7 11,0
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 878 -0,1 -0,3 0,1 0,2 1 127 3,3 -1,8
Kypros 2005 14 776 28,7 4,3 16,1 19,4 8 866 12,8 12,2
2009 19 641 28,4 4,2 16,2 19,0 11 785 12,0 7,9
Muutos 2005–2009, yksikköä 4 865 -0,3 -0,1 0,1 -0,4 2 919 -0,8 -4,3
Latvia 2005 3 927 36,1 7,9 19,2 27,2 2 356 21,5 38,9
2009 7 325 37,4 7,3 25,7 28,9 4 395 25,7 21,9
Muutos 2005–2009, yksikköä 3 398 1,3 -0,6 6,5 1,7 2 039 4,2 -17,0
Liettua 2005 3 847 36,3 6,3 20,5 28,4 2 308 27,2 32,6
2009 7 306 35,5 6,3 20,6 23,1 4 384 23,7 15,1
Muutos 2005–2009, yksikköä 3 459 -0,8 0,0 0,1 -5,3 2 076 -3,5 -17,5
Luxemburg 2005 27 564 26,5 4,2 13,7 18,6 16 538 20,2 1,8
2009 27 043 29,2 4,3 14,9 17,6 16 226 22,3 1,1
Muutos 2005–2009, yksikköä -521 2,7 0,1 1,2 -1,0 -312 2,1 -0,7
Malta 2005 11 012 26,9 4,0 13,7 17,1 6 607 18,0 5,5
2009 12 855 27,8 4,1 15,1 16,2 7 713 20,7 4,7
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 843 0,9 0,1 1,4 -0,9 1 106 2,7 -0,8
Norja 2005 18 982 28,2 4,8 11,4 19,6 11 389 9,4 3,5
2009 24 143 24,1 3,5 11,7 21,4 14 486 11,5 2,2
Muutos 2005–2009, yksikköä 5 161 -4,1 -1,3 0,3 1,8 3 096 2,1 -1,3
Portugal 2005 8 236 38,1 6,7 19,4 26,0 4 942 23,7 9,3
2009 9 410 35,4 6,0 17,9 23,6 5 646 22,9 9,1
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 174 -2,7 -0,7 -1,5 -2,4 704 -0,8 -0,2
Puola 2005 4 759 35,6 5,6 20,5 30,1 2 855 29,3 33,8
2009 7 379 31,4 5,0 17,1 22,7 4 427 23,0 15,0
Muutos 2005–2009, yksikköä 2 620 -4,2 -0,6 -3,4 -7,4 1 572 -6,3 -18,8
Ranska 2005 14 503 27,7 4,0 13,0 16,5 8 702 14,4 5,3
2009 17 656 29,8 4,4 12,9 18,4 10 594 17,3 5,6
Muutos 2005–2009, yksikköä 3 153 2,1 0,4 -0,1 1,9 1 892 2,9 0,3
Romania 2) 2007 2 876 31,0 5,3 24,8 34,8 1 726 32,8 36,5
2009 3 443 34,9 6,7 22,4 32,0 2 066 32,9 32,2
Muutos 2007–2009, yksikköä 567 3,9 1,4 -2,4 2,8 340 -0,8 -4,3
Ruotsi 2005 14 414 23,4 3,6 9,5 17,9 8 648 10,2 2,3
2009 18 768 24,8 3,7 13,3 20,3 11 261 13,1 1,6
Muutos 2005–2009, yksikköä 4 354 1,4 0,1 3,8 2,4 2 612 2,9 -0,7
Saksa 2005 15 651 26,1 4,1 12,2 18,9 9 391 12,2 4,6
2009 17 959 29,1 4,5 15,5 21,5 10 775 15,0 5,4
Muutos 2005–2009, yksikköä 2 308 3,0 0,4 3,3 2,6 1 385 2,8 0,8
Slovakia 2005 3 990 26,2 4,1 13,3 23,5 2 394 18,9 22,1
2009 7 855 24,8 3,6 11,0 23,2 4 713 16,8 11,1
Muutos 2005–2009, yksikköä 3 866 -1,4 -0,5 -2,3 -0,3 2 319 -2,1 -11,0
Slovenia 2005 11 577 23,8 3,4 12,2 19,1 6 946 12,1 5,1
2009 14 414 22,7 3,2 11,3 20,2 8 648 11,2 6,1
Muutos 2005–2009, yksikköä 2 837 -1,1 -0,2 -0,9 1,1 1 702 -0,9 1,0
Tanska 2005 15 854 23,9 3,4 11,8 15,6 9 513 10,4 3,2
2009 17 853 27,0 4,6 13,1 19,1 10 712 11,1 2,3
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 999 3,1 1,2 1,3 3,5 1 199 0,7 -0,9
Tsekki 2005 7 641 26,0 3,5 10,4 18,2 4 585 17,6 11,8
2009 10 107 25,1 3,5 8,6 18,8 6 064 13,3 6,1
Muutos 2005–2009, yksikköä 2 466 -0,9 0,0 -1,8 0,6 1 479 -4,3 -5,7
Unkari 2005 5 561 27,6 5,5 13,5 18,4 3 337 19,9 22,9
2009 6 838 24,7 3,5 12,4 16,3 4 103 20,6 20,8
Muutos 2005–2009, yksikköä 1 277 -2,9 -2,0 -1,1 -2,1 766 0,7 -2,1
Viro 2005 4 728 34,1 5,5 18,3 24,0 2 837 21,3 12,4
2009 7 992 31,4 5,0 19,7 17,0 4 795 20,6 6,2
Muutos 2005–2009, yksikköä 3 264 -2,7 -0,5 1,4 -7,0 1 958 -0,7 -6,2
1) Bulgarian luvut vuosilta 2006–2009.
2) Romanian luvut vuosilta 2007–2009.

Lähde: Tulonjakotilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2009, Liitetaulukko 16. Tulonjaon tunnuslukuja EU-maista vuosina 2005 ja 2009. Lähde: Eurostat, Income, social inclusion and living conditions -database. Tiedot päivitetty 15.4.2011. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_022_fi.html