Inkomstfördelningsstatistik 2010, Subjektiv uppfattning om utkomst

2010
Subjektiv uppfattning om utkomst
Offentliggöranden