Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.12.2011

Toimeentulovaikeuksissa oli 650 000 kotitaloutta vuonna 2010

Toimeentulovaikeuksia oli kaikkiaan noin 650 000 kotitaloudella eli 25,4 prosentilla kotitalouksista vuonna 2010. Määrä kasvoi noin 50 000 kotitaloudella, eli 1,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2009. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston yhteydessä kerätyistä tiedoista.

Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2010, % kotitalouksista

 Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2010, % kotitalouksista

Toimeentulovaikeuksissa oleviksi määrittyvät ne kotitaloudet, joiden on vaikea selviytyä tavanomaisista menoistaan. Tieto perustuu vuodesta 2003 alkaen kotitalouksilta kysyttyyn tietoon siitä, ovatko ne saaneet katettua tavanomaiset menonsa tuloillaan suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti. Vuonna 2010 pieniä vaikeuksia oli 17,0 prosentilla, vaikeuksia 5,2 prosentilla ja suuria vaikeuksia 3,2 prosentilla kotitalouksista. Kaikkiaan toimeentulovaikeuksia oli 25,4 prosentilla, ja suurempia vaikeuksia (vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeentulevat) 8,3 prosentilla kotitalouksista vuonna 2010. Kotitaloudet, jotka vastasivat kattavansa tavanomaiset menonsa tuloillaan hyvin helposti, oli 371 000 eli 14,5 prosenttia kotitalouksista vuonna 2010. Vuoteen 2003 verrattuna toimeentulovaikeuksissa olevia kotitalouksia oli 10,8 prosenttia vähemmän ja hyvin helposti toimeentulevia kotitalouksia 21,0 prosenttia enemmän.

Vuonna 2010 toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien määrä kääntyi kasvuun. Määrä kasvoi 50 000 kotitaloudella, 1,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2009 vuoteen 2010. Kasvuun vaikutti väestöryhmistä eniten (noin 50 % kasvusta) toimeentulovaikeuksissa olevien eläkeläiskotitalouksien määrän kasvu. Eläkeläiskotitaloudet lisääntyivät ja toimeentulovaikeuksissa olevien osuus eläkeläiskotitalouksista nousi 22,1 prosentista vuonna 2009 noin 24,5 prosenttiin vuonna 2010. Sosioekonomisen aseman mukaisista ryhmistä muissa yrittäjissä (pl. maatalousyrittäjät), työntekijöissä ja alemmissa toimihenkilöissä toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien määrä niinikään kasvoi, mutta suhteellisesti vähemmän. Työttömien kotitalouksien määrä kasvoi, mikä myös osaltaan lisäsi hieman toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien määrää koko väestössä.

Väestöryhmittäin toimeentulovaikeuksia esiintyy keskimääräistä yleisemmin työttömien, opiskelijoiden ja muiden ammatissa toimimattomien kotitalouksilla (pl. eläkeläiset), yhden huoltajan ja alle 65-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksilla. Työttömien kotitalouksilla toimeentulovaikeudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin muilla väestöryhmillä. Työttömistä kotitalouksista 62,1 prosentilla oli vaikeuksia kattaa tavanomaisia menoja tuloillaan vuonna 2010. Sosioekonomisen aseman mukaan lisäksi opiskelijakotitalouksista 48,0 prosentilla ja muiden ammatissa toimimattomien kotitalouksista 52,9 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2010. Kotitalouden elinvaiheen mukaan yksinhuoltajien kotitalouksista 50,9 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2010.

Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet kuuluvat yleisimmin pienituloisimpiin tuloryhmiin. Kotitalouksien tulotasossa ja kehityksessä oli eroja toimeentulovaikeuksien vakavuuden mukaan (ks. luku 1). Kotitalouden rakenteesta johtuvan erilaisen kulutustarpeen huomioonottavat ekvivalentit käytettävissä olevat tulot olivat toimeentulovaikeuksissa olevilla kotitalouksilla 19 180, pienissä toimeentulovaikeuksissa 20 640 ja suuremmissa toimeentulovaikeuksissa 16 190 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2010. Kaikkien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 26 440 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2010. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulotaso kasvoi hieman keskimääräistä nopeammin. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti kasvoivat reaalisesti 2,9 prosenttia, kaikilla kotitalouksilla reaalinen tulokasvu oli keskimäärin 2,5 prosenttia. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulotaso on silti selvästi matalampi kuin 2000-luvun alkupuoliskolla verrattuna kotitalouksien keskimääräisiin tuloihin.Vuodesta 2003 vuoteen 2010 reaalinen tulokasvu toimeentulovaikeuksissa olevilla oli 10,3 prosenttia, kun kaikilla kotitalouksilla tulot kasvoivat keskimäärin 16,7 prosenttia.


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (407,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2010/01/tjt_2010_01_2011-12-29_tie_001_fi.html