Inkomstfördelningsstatistik 2010, Låg inkomst

2010
Låg inkomst
Offentliggöranden