Inkomstfördelningsstatistik 2011, Subjektiv uppfattning om utkomst

2011
Subjektiv uppfattning om utkomst
Offentliggöranden