Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.12.2012

Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien määrä väheni vuonna 2011

Toimeentulovaikeuksissa oli 608 600 kotitaloutta vuonna 2011, noin 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien reaalinen tulokehitys oli vuonna 2011 heikompaa kuin kotitalouksilla keskimäärin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston yhteydessä kerätyistä tiedoista.

Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2011, % kotitalouksista

 Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2011, % kotitalouksista

Toimeentulovaikeuksissa oleviksi määrittyvät ne kotitaloudet, joiden on vaikea selviytyä tavanomaisista menoistaan. Tieto perustuu vuodesta 2003 alkaen kotitalouksilta kysyttyyn tietoon siitä, ovatko ne saaneet katettua tavanomaiset menonsa tuloillaan suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti. Vuonna 2011 pieniä vaikeuksia oli 15,8 prosentilla, vaikeuksia 5,1 prosentilla ja suuria vaikeuksia 2,8 prosentilla kotitalouksista. Kaikkiaan toimeentulovaikeuksia oli 23,7 prosentilla, ja suurempia vaikeuksia (vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeentulevat) 7,9 prosentilla kotitalouksista. Kotitaloudet, jotka vastasivat kattavansa tavanomaiset menonsa tuloillaan helposti tai hyvin helposti, oli 44,0 prosenttia kotitalouksista vuonna 2011.

Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien lukumäärä pieneni vuonna 2011 vuoden 2010 kasvun jälkeen. Toimeentulovaikeuksia koki 608 600 kotitaloutta vuonna 2011, noin 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien lukumäärä ja osuus kaikista kotitalouksista ovat yhä hieman korkeammat kuin vuonna 2009. Vuodesta 2003 lähtien toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien lukumäärä on vähentynyt yli 16 prosenttia.

Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien osuus kotitalouksista pieneni kaikissa sosioekonomisen aseman mukaisissa ryhmissä vuonna 2011 lukuun ottamatta työttömien ja opiskelijoiden kotitalouksia. Työttömien kotitalouksissa toimeentulovaikeuksia oli 63,7 prosentilla ja opiskelijoiden kotitalouksissa 49,1 prosentilla vuonna 2011, hieman useammin kuin vuonna 2010 (työttömät 61,8 %, opiskelijat 47,6 %). Toimeentulovaikeudet olivat kaikkein yleisimpiä juuri näissä ryhmissä, samoin muilla ammatissa toimimattomilla (pl. eläkeläiset). Muiden ammatissa toimimattomien kotitalouksista 49,7 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2011.

Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet kuuluvat yleisimmin pienituloisimpiin tuloryhmiin. Kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketut ekvivalentit käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 19 640 euroa toimeentulovaikeuksissa olevilla kotitalouksilla, ja 27 490 euroa kaikilla kotitalouksilla vuonna 2011. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulotaso on keskiarvokotitalouteen verrattuna heikompi kuin edellisenä vuonna. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketut ekvivalentit käytettävissä olevat tulot pienenivät reaalisesti 0,7 prosenttia, kaikilla kotitalouksilla tulot kasvoivat keskimäärin 0,5 prosenttia vuonna 2011. Edellisvuonna ekvivalentit käytettävissä olevat tulot olivat kasvaneet molemmilla yhtäläisesti 2,5 prosenttia. Toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien tulotasossa ja -kehityksessä oli eroja toimeentulovaikeuksien vakavuuden mukaan (katsaukset 1 ja 2).


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 28.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/01/tjt_2011_01_2012-12-28_tie_001_fi.html