Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.1.2013

Pienituloisten osuus väestöstä 13 prosenttia

Pienituloisuusaste eli pienituloisiin kotitalouksiin kuuluneiden henkilöiden osuus suomalaisista on vuodesta 2006 lähtien pysynyt noin 13 prosentissa. Pienituloisten määrä on vuosittain ollut noin 700 000 henkilöä. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan vuonna 2011 pienituloisuusaste oli 12,9 prosenttia ja pienituloisia henkilöitä oli 688 000.

Pienituloisten lukumäärä ja pienituloisuusaste vuosina 1995–2011

Pienituloisten lukumäärä ja pienituloisuusaste vuosina 1995–2011

Pienituloisuus määritellään suhteessa väestön mediaanituloihin. Pienituloiseksi katsotaan henkilö, jonka kotitalouden tulot kulutusyksikköä 1) kohden ovat vähemmän kuin 60 prosenttia keskituloista. Tämä tuloraja oli yhden hengen taloudessa noin 13 700 euroa vuodessa, noin 1 140 euroa kuukaudessa vuonna 2011.

Pienituloisuutta tilastoidaan kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettujen käytettävissä olevien rahatulojen perusteella.

Tuloiksi on katsottu kotitalouden kaikkien jäsenten saamat palkat, yrittäjätulot, omaisuustulot (ilman laskennallisia eriä ja luovutusvoittoja) sekä kotitalouden saamat tulonsiirrot joko julkiselta sektorilta tai toisilta kotitalouksilta. Saatujen tulojen summasta on vähennetty maksetut verot ja veroluonteiset maksut ja näin saatu kotitalouden käytettävissä olevien rahatulojen määrä. Tämä jaetaan kotitalouden kulutusyksiköillä.

Tilastokeskuksen tulonjakotilasto perustuu noin 10 000 kotitaloutta käsittävään edustavaan otokseen. Samasta aineistosta muodostetaan Euroopan unionin tulo- ja elinolotilasto, EU-SILC. Tilaston tiedot kerätään haastattelemalla ja hallinnollisista rekistereistä.


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2011, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (368,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 30.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/02/tjt_2011_02_2013-01-30_tie_001_fi.html