Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2013

Pienituloisten määrä väheni vuonna 2012

Pienituloisiksi luokiteltujen henkilöiden määrä väheni noin 70 000 henkilöllä Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotietojen mukaan vuonna 2012. Noin 635 000 henkilöä kuului vuonna 2012 kotitalouksiin, joiden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden olivat alle 60 prosenttia kansallisesta keskitulosta. Suhteellinen pienituloisuusaste oli 11,9 prosenttia, 1,3 prosenttiyksikköä alempi kuin edellisenä vuonna.

Pienituloisten henkilöiden määrä vuosina 1987–2012*

Pienituloisten henkilöiden määrä vuosina 1987–2012*
*Vuoden 2012 tiedot ovat ennakollisia.

Kotitalouksien mediaanitulot ja siitä laskettu pienituloisuusraja sekä pienituloisten mediaanitulot ovat pysyneet reaalisesti melko samalla tasolla viime vuosina, vain pienituloisten määrä väheni. Pienituloisuusraja oli 13 990 euroa vuodessa vuonna 2012.

Pienituloisuus väheni viime vuonna kaikissa ikäluokissa, lukuun ottamatta 25–34-vuotiaita, joiden pienituloisuus pysyi ennallaan. Vuoden 2005 jälkeistä aikaa tarkastellen erityisesti 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusaste on pienentynyt. Selvimmin väheni 75 vuotta täyttäneiden pienituloisuus. Pienituloisuus on kuitenkin edelleen yleisintä 75 vuotta täyttäneillä ja alle 25-vuotiailla. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokastaan oli 9,4 prosenttia vuonna 2012 (edellisenä vuonna 11,1 prosenttia).

Pienituloisuusaste aleni myös tiukemmilla pienituloisuusrajoilla mitattuna vuodesta 2011. Henkilöitä, joiden kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden olivat vähäisemmät kuin puolet koko väestön mediaanituloista, oli noin 290 000 vuonna 2012. Edellisenä vuonna heitä oli noin 325 000. ( Tietokantataulukko 5a .)

Kysyttäessä, riittävätkö kotitalouden tulot tavanomaisiin menoihin, aikaisempaa harvemmalla pienituloisella kotitaloudella oli vaikeuksia saada tulot riittämään. Myös muiden kuin pienituloisten talouksien arviot tulojen riittävyydestä paranivat jonkin verran. ( Tietokantataulukko 5d. )

Myös tulonjaon kokonaistilaston kuvaama pitkittynyt pienituloisuus aleni 0,3 prosenttiyksikköä vuonna 2012. Selvintä lasku oli 65 vuotta täyttäneessä väestössä, varsinkin naisilla. Ikääntyneiden pitkittynyt pienituloisuus on hitaasti laskenut vuodesta 2008 alkaen useilla prosenttiyksiköillä. Pienituloisuuden kestoa kuvataan mittarilla, joka kuvaa toimeentuloa neljän vuoden pituisella jaksolla. Pienituloisuus on pitkittynyt, jos kotitalouden ekvivalenttitulot jäävät alemmaksi kuin 60 prosenttia mediaanituloista tällä aikajaksolla tilastovuoden lisäksi vähintään kaksi kertaa. ( Tulonjaon kokonaistilaston tietokantataulukko 9 .)


Lähde: Tulonjakotilasto 2012, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (417,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2012/01/tjt_2012_01_2013-12-20_tie_001_fi.html