Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2014

Tuloerot Suomessa EU:n keskitasoa pienemmät

Tuloerot ovat Suomessa edelleen EU:n keskitasoa pienemmät, vaikka ne kasvoivat kansainvälisesti verraten nopeasti 1990-luvun lopulla. Pienimmät suhteelliset tuloerot Euroopassa vuonna 2011 olivat Norjassa ja suurimmat Latviassa. Väestön suurituloisimman kymmenesosan keskitulot olivat Suomessa 5,4-kertaiset pienituloisimpaan kymmenesosaan verrattuna, kun suurten tuloerojen maissa ne olivat yli kymmenkertaiset. Tiedot ilmenevät EU:n tulo- ja elinolotilastosta, jossa Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston aineistoon.

Tuloerot Euroopan maissa vuonna 2011. Gini-indeksi (%), ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot

Tuloerot Euroopan maissa vuonna 2011. Gini-indeksi (%), ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot
Lähde: Eurostat, EU:n tulo- ja elinolotilasto (EU-SILC 2012, tulojen viitevuosi 2011).

Yleisin tuloeromittari eli Gini-indeksi oli vuonna 2011 Suomessa 25,9, kun EU-maiden keskiarvo oli 30,6. Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä pienempi Gini-kerroin on, sitä pienemmät ovat tuloerot. Tuloerot ovat pääsääntöisesti suurempia Itä- ja Etelä-Euroopan maissa, joissa myös tulotaso on matalampi. Suomi asettuu sekä tulotason että tuloerojen suhteen ryhmään, jossa on pääosin Keski- ja Pohjois-Euroopan maita. Tuloilla tarkoitetaan ostovoimakorjattuja verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista ja tulonsiirroista.

Suomessa tuloerot kaventuivat 1960-luvun puolivälistä 1980-luvulle. Muutokset olivat tämän jälkeen pieniä, kunnes tuloerot kasvoivat muutamassa vuodessa 1990-luvun jälkipuoliskolla lähelle nykytasoa. Käytettävissä olevien rahatulojen Gini-kerroin kasvoi noin viisi prosenttiyksikköä vuodesta 1994 vuoteen 2001. Vuonna 2012 Gini-indeksi oli lähes sama kuin vuonna 2001 ja noin prosenttiyksikön pienempi kuin ennen talouskriisiä vuonna 2007. Tiedot perustuvat kansainvälisesti vertailukelpoiseen tulokäsitteeseen, joka ei sisällä laskennallisia tuloeriä eikä myyntivoittoja.

Tuloerot Suomessa vuosina 1966–2012, Gini-indeksi (%), ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot

Tuloerot Suomessa vuosina 1966–2012, Gini-indeksi (%), ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot
Lähde: Tulonjakotilasto (1987–2012), Kulutustutkimus (1966–1981).

Lähde: Tulonjakotilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 09 1734 3680 (9.6.2014 => 029 551 3680)

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (429,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tulot, asuminen ja asumismenot 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2012/04/tjt_2012_04_2014-05-27_tie_001_fi.html