Inkomstfördelningsstatistik 2014, Låg inkomst

2014
Låg inkomst
Offentliggöranden