Inkomstfördelningsstatistik 2014, Inkomstskillnader (internationell jämförelse

2014
Inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Offentliggöranden