Inkomstfördelningsstatistik 2017, Låg inkomst

2017
inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Offentliggöranden