Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.1.2022

Asumiskustannusrasitteisia vuokra-asunnoissa 10,4 prosenttia vuonna 2020

Kaikista henkilöistä 4,0 prosenttia, vuokra-asunnoissa asuvista 10,4 prosenttia ja omistusasunnoissa asuvista henkilöistä 1,4 prosenttia kuului asumiskustannusrasitteisiin kotitalouksiin vuonna 2020. Henkilöosuudet olivat lähes samat kuin edellisvuosina. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Asumiskustannusrasitteiset (%) henkilöistä 2005, 2010–2020

Asumiskustannusrasitteiset (%) henkilöistä 2005, 2010–2020
Asumiskustannusrasitteinen kotitalous: Asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista rahatuloista on yli 40 prosenttia. Tietoon ei lueta asumistukia.

Kotitalouksissa, joiden asunnon hallintasuhteena oli vuokra-asunto, asumiskustannusrasitteisten henkilöiden osuus pysyi 10–11 prosentin välillä vuosina 2015–2020. Omistusasunnoissa henkilöosuus oli noin 1–2 prosenttia. Kaikissa kotitalouksissa asumiskustannusrasitteisten henkilöiden osuus oli noin 4 prosenttia.

Asumiskustannusrasitteisuus oli 2000-luvulla yleisimmillään vuosina 2013–2014. Esimerkiksi vuokra-asunnoissa asuvista henkilöistä 13,1 prosenttia kuului asumiskustannusrasitteisiin kotitalouksiin vuonna 2014.

Asumiskustannukset ovat välttämättömyysmenoja, jotka vievät tuloista sitä suuremman osan, mitä pienituloisempi henkilö on. Vuonna 2020 pienituloisista henkilöistä 16,9 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia. Pienituloisista henkilöistä, jotka asuivat vuokra-asunnossa, 24,8 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia. Omistusasunnoissa asuvista henkilöistä heitä oli vähemmän, 6,0 prosenttia. Henkilöistä, jotka eivät lukeutuneet pienituloisiin ja asuivat vuokra-asunnossa, 6,5 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia vuonna 2020.

Asumiskustannusrasitteiset (%) pienituloisista ja muista henkilöistä asunnon hallintasuhteen mukaan 2020

Asumiskustannusrasitteiset (%) pienituloisista ja muista henkilöistä asunnon hallintasuhteen mukaan 2020

Kotitalouksien tulotasot erosivat merkitsevästi asunnon hallintasuhteen mukaan. Tulokäsitteenä oli kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettu käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot). Vuokra-asunnoissa asuvien tulojen mediaani oli asumiskustannusten maksamisen jälkeen 52 prosenttia omistusasunnoissa asuvien tulomediaanista vuonna 2020. Ero oli hieman pienempi kuin edellisvuonna.

Pienituloisten kotitalouksien asumiskustannusten maksamisen jälkeinen tulotaso keskituloisiin verrattuna pysyi vuonna 2020 samana kuin edellisvuonna, noin 42 prosenttia kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta.


Lähde: Tulonjakotilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (430,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tulot, asuminen ja asumismenot 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2020/04/tjt_2020_04_2022-01-28_tie_001_fi.html