Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras

Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna. Det nya inkomstbegreppet motsvarar internationella rekommendationer och internationell praxis bättre. I begreppet ingår inte kalkylerade inkomstposter, av vilka den kalkylerade bostadsinkomsten för dem som bor i ägarbostäder är mest betydande. Det nya inkomstbegreppet innehåller inte heller försäljningsvinster (skattepliktiga överlåtelsevinster). Under övergångsperioden publiceras också uppgifter med inkomstbegrepp som innehåller bostadsinkomst och försäljningsvinster. (20.3.2013)

 


Senast uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/tjt_2013-03-20_uut_001_sv.html