Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikgrenarna inom inkomstfördelningsstatistiken sammanslås år 2019

Den urvalsbaserade inkomstfördelningsstatistiken och den registerbaserade totalstatistiken över inkomstfördelning slås samman till en enda inkomstfördelningsstatistik.

Sammanslagningen är synlig för användarna fr.o.m. december år 2019. Då sammanslås de publikationer och databastabeller över inkomstskillnader och regional inkomstutveckling som publiceras på basis av totalstatistiken över inkomstfördelningen med den nuvarande inkomstfördelningsstatistiken.

Samtidigt utökas den tillgängliga mängden regionala uppgifter och de uppgifter som publiceras i databastabellerna grupperas på ett mer användarvänligt sätt. Med förnyelserna strävar vi efter att göra det lättare att hitta data. Dessutom vill vi förtydliga de urvalsbaserade och de registerbaserade datakällornas roll och användningsändamål.

Fr.o.m. maj 2019 börjar vi på basis av det urvalsbaserade materialet producera den nya statistiken över levnadsförhållanden med bl.a. internationella jämförelseuppgifter om personer som lever under risk för fattigdom eller social utestängning.


Senast uppdaterad 1.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/tjt_2019-03-01_uut_001_sv.html