Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringen av inkomststatistik skjuts fram till nästa år

Statistikcentralen publicerar inte inkomstfördelningsstatistik eller statistik över skattepliktiga inkomster i december, såsom planerat, eftersom det statistikmaterial över personbeskattning som Skatteförvaltningen producerar för dessa publikationer ännu inte är färdigt. Materialet blir färdigt först senare på grund av Skatteförvaltningens förnyelse av datasystemet. Eftersom det finns flera olika skeden i produktionen av uppgifterna, kan statistiken publiceras tidigast under senare hälften av januari.

Till Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik hör tre separata offentliggöranden som alla skjuts fram: inkomstskillnader, inkomstutvecklingen efter område och preliminära uppgifter om låg inkomst. Beträffande statistiken över skattepliktiga inkomster senareläggs ett offentliggörande. Också tidpunkten för publiceringen av Skatteförvaltningens statistik över inkomstskatter skjuts fram till nästa år.

Mera information: Statistikcentralen, statistikchef Tarja Hatakka, tfn 029 551 3553; Skatteförvaltningen, överinspektör Matti Luokkanen, tfn 40 6528 031


Senast uppdaterad 4.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/tjt_2019-12-04_uut_001_sv.html