Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkimus- ja kehittämismenot sektoreittain vuosina 1991-2004

Vuosi     Yritykset Julkinen sektori* Korkeakoulu-
sektori**
 Yhteensä  T&k-menojen
BKT-osuus***
      milj. €         %       milj. €         %       milj. €         % milj. € %
1991 975,1 57,0 357,5 20,9 378,0 22,1 1 710,6 2,04
1993 1 048,5 58,4 379,7 21,1 367,5 20,5 1 795,8 2,16
1995 1 373,4 63,2 374,4 17,2 424,6 19,6 2 172,4 2,28
1997 1 916,7 66,0 408,6 14,1 579,5 20,0 2 904,9 2,71
1998 2 252,8 67,2 443,9 13,2 657,8 19,6 3 354,5 2,88
1999 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 3,23
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,40
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,41
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,46
2003 3 527,9 70,3 515,4 10,3 976,31 19,21 5 005,01 3,52
2004****  3 434,5 69,1 504,4 10,1 1 031,91 20,51 4 955,31 3,37

1 Tiedot muuttuneet aiemmin julkaistuista
* Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
** Ml. yliopistolliset keskussairaalat vuodesta 1997, ammattikorkeakoulut 1999 alkaen
*** Bkt 2002 ja 2003 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2004 valtiovarainministeriön ennuste
**** Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella


Päivitetty 16.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2003, Tutkimus- ja kehittämismenot sektoreittain vuosina 1991-2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2003/tkke_2003_2004-12-15_tau_023.html