Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

T&k-menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2003

Suorittaja Rahoituslähde
Yritykset Julkinen
sektori**
Korkeakoulu-
sektori*
Ulkomaat*** Yhteensä
     milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %
Yritykset 3 306,1 93,7 192,4 5,5 - - 29,4 0,8 3 527,9 100,0
Julkinen sektori** 67,2 13,0 399,7 77,6 - - 48,5 9,4 515,4 100,0
Korkeakoulusektori*    56,0 5,81 386,2 40,2 439,91 45,71 79,6 8,31 961,71 100,0
Yhteensä 3 429,3 68,3 978,3 19,5 439,9 9,1 157,5 3,1 5 005,0 100,0

1 Tiedot muuttuneet aiemmin julkaistuista
* Ml. yliopistolliset keskussairaalat ja ammattikorkeakoulut
** Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
*** Konsernivastauksissa konsernin ulkomaisilta yrityksiltä saatu rahoitus käsitetään
       omaksi rahoitukseksi, mikä pienentää ulkomaisen rahoituksen osuutta


Päivitetty 16.6.2005

Viittausohje:

Tilasto: (none) [verkkojulkaisu].
(none), T&k-menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2003 . Helsinki: (none) [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2003/tkke_2003_2004-12-15_tau_024.html