Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2005

Tutkimus- ja kehittämismenot kasvoivat vuonna 2004

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin vuonna 2004 lähes 5,3 miljardia euroa. T&k-menot kasvoivat viisi prosenttia, vuonna 2003 vastaava muutos oli noin neljä prosenttia. Määrällisesti suurin osa 250 miljoonan euron vuosikasvusta, hieman yli 150 miljoonaa, tuli yrityssektorilta. Tästä huolimatta yritysten osuus t&k-menoista kuitenkin laski hienoisesti 70 prosenttiin.

Kasvu oli nopeinta korkeakouluissa, tutkimusmenojen vuosimuutos oli kahdeksan prosenttia ja menot ylittivät miljardin euron rajan. Korkeakoulusektorin osuus kaikista tutkimusmenoista on nyt viidennes, vuodesta 2000 osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Muun julkisen sektorin t&k-menot nousivat uudelleen vuoden 2002 tasolle edellisvuoden notkahduksen jälkeen.

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuus oli 3,5 prosenttia vuonna 2004. Suhteessa taloudellisiin voimavaroihin Suomen panostus tutkimukseen ei juurikaan lisääntynyt edellisvuodesta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta vuosina 1998-2004 sekä arvio vuodelle 2005

Vuosi Yritykset Julkinen sektori** Korkeakoulusektori*** Yhteensä T&k-menojen
bkt-osuus****
milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa %
1998 2 252,8 67,2 443,9 13,2 657,8 19,6 3 354,5 2,86
1999 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 3,21
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,38
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,38
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,43
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,48
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,51
2005* 3 770,3 70,0 538,4 10,1 1 079,7 20,0 5 388,4 3,52

*      Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella (lisätty 26.10.2005)
**    ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
***   ml. ammattikorkeakoulut vuodesta 1999 alkaen
**** Bkt 2003 ja 2004 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2005 valtiovarainministeriön ennuste

Tarkemmat tiedot julkaisussa Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004 (ilmestyy loppuvuonna 2005).

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 26.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2004/tkke_2004_2005-09-30_tie_001.html