Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.10.2006

Tutkimus- ja kehittämismenot jatkoivat kasvuaan 2005

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin Suomessa lähes 5,5 miljardia euroa vuonna 2005. Tutkimusmenot kasvoivat vuodesta 2004 neljä prosenttia, eli lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Määrällinen kasvu oli 220 miljoonaa euroa, josta 193 miljoonaa tuli yrityssektorilta ja 25 miljoonaa julkisen sektorin tutkimuslaitoksista. Samalla yritysten osuus t&k-menoista nousi 71 prosenttiin. Kasvun vauhdittaja oli elektroniikkateollisuus, jonka t&k-panostus lisääntyi lähes seitsemän prosenttia vuodesta 2004.

Julkisten tutkimuslaitosten t&k-menot lisääntyivät 4,6 prosenttia. Sen sijaan korkeakoulusektorin tutkimusmenot pysyivät lähes ennallaan, mikä johtuu yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen menojen vähenemisestä kymmenellä miljoonalla eurolla ja siitä, että budjettirahoitteisten tutkimusmenojen laskennassa käytettiin uusia yliopistohenkilöstön ajankäyttötutkimuksesta saatuja tutkimusosuuksia. Aikaisemmilla osuuksilla laskettuna korkeakoulusektorin tutkimusmenot olisivat kasvaneet kaikkiaan noin kaksi prosenttia.

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuus oli 3,5 prosenttia vuonna 2005. Suhteessa taloudellisiin voimavaroihin Suomen panostus tutkimukseen ei juurikaan lisääntynyt edellisvuodesta. Suunta t&k-menojen bruttokansantuoteosuudessa on kuitenkin ollut jatkuvasti kasvava ja osuus on jo pitkään ollut EU-maiden toiseksi korkein Ruotsin jälkeen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta 2000-2005

Vuosi Yritykset Julkinen sektori* Korkeakoulusektori Yhteensä
T&k-menojen BKT-osuus**
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,34
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,30
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,35
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,46
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,7 3,48
* ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
** Bkt 2004 ja 2005 Tilastokeskuksen ennakkotietoja

Tarkemmat tiedot julkaistaan joulukuussa ilmestyvässä julkaisussa Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2005.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 4.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2005/tkke_2005_2006-10-04_tie_001.html