Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.10.2006

Utgifterna för forskning och utveckling fortsatte att öka år 2005

I Finland användes närmare 5,5 miljarder euro för forskning och produktutveckling år 2005. FoU-utgifterna ökade med fyra procent från år 2004, dvs. nästan lika mycket som året innan. Den kvantitativa ökningen var 220 miljoner euro. 193 miljoner härrörde från företagssektorn och 25 miljoner från forskningsinstituten inom den offentliga sektorn. Samtidigt ökade företagens andel av FoU-utgifterna till 71 procent. Elektronikindustrin satte fart på tillväxten. Dess FoU-satsningar ökade med närmare sju procent fr.o.m. år 2004.

De offentliga forskningsinstitutens FoU-utgifter ökade med 4,6 procent. Däremot stannade högskolesektorns FoU-utgifter nästan på samma nivå som tidigare, vilket beror på att utgifterna för extern forskningsfinansiering vid universiteten minskade med tio miljoner euro och på att man vid kalkyleringen av de budgetfinansierade forskningsutgifterna använde nya forskningsandelar som erhållits vid tidsanvändningsundersökningen om de universitetsanställda. Beräknat enligt tidigare andelar hade högskolesektorns forskningsutgifter ökat med totalt omkring två procent.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten uppgick till 3,5 procent år 2005. I förhållande till de ekonomiska resurserna ökade Finlands satsningar på forskning inte nämnvärt jämfört med året innan. FoU-utgifternas andel av bruttonationalprodukten har fortgående visat en växande trend och andelen har redan länge varit den näst största inom EU, efter Sverige.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor samt andel av bruttonationalprodukten 2000-2005

År Företag Offentliga sektorn* Högskolesektorn Totalt BNP-andel**
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,34
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,30
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,35
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,46
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,7 3,48
* inkl. privat icke vinstsyftande verksamhet
** BNP 2004 och 2005 Statistikcentralens förhandsuppgifter

De preciserade uppgifterna publiceras i publikationen Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2005 som utkommer i december.

Källa: Forsknings- och utvecklingsverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 4.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2005/tkke_2005_2006-10-04_tie_001_sv.html