Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2009

Suorittaja Rahoituslähde
Yritykset Julkinen sektori 1) Korkeakoulusektori Ulkomaat 2) Yhteensä
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
Yritykset 4 361,5 90,0 215,2 4,4 - - 270,4 5,6 4 847,2 100,0
Julkinen sektori* 85,0 13,0 508,8 77,5 - - 62,7 9,6 656,5 100,0
Korkeakoulusektori 82,0 6,4 481,7 37,5 604,0 47,1 115,2 9,0 1 282,8 100,0
Yhteensä 4 528,6 66,7 1 205,6 17,8 604,0 8,9 448,3 6,6 6 786,5 100,0
1) Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta).
2) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2009, Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2009/tkke_2009_2010-10-28_tau_002_fi.html