Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2008 ja 2009

Sektori T&k-menot 2008 T&k-menot 2009
  Milj. € % Milj. € %
Julkinen sektori+YVT-sektori 1) 588,5 100,0 656,5 100,0
Valtion hallinnonalat 526,0 89,4 580,5 88,4
...Valtioneuvoston kanslia 0,3 0,1 0,3 0,0
...Ulkoasiainministeriö . .
...Oikeusministeriö 2,1 0,4 2,4 0,4
...Sisäasiainministeriö 1,1 0,2 0,1 0,0
...Puolustusministeriö 23,3 4,0 37,8 5,8
...Valtiovarainministeriö 10,0 1,7 10,5 1,6
...Opetusministeriö 6,7 1,1 6,7 1,0
...Maa- ja metsätalousministeriö 115,5 19,6 123,8 18,9
...Liikenne- ja viestintäministeriö 25,8 4,4 21,1 3,2
...Työ- ja elinkeinoministeriö 228,3 38,8 253,6 38,6
...Sosiaali- ja terveysministeriö 101,4 17,2 109,2 16,6
...Ympäristöministeriö 11,4 1,9 15,1 2,3
Kunnat 6,8 1,2 14,0 2,1
Muut julkiset laitokset 2) 19,3 3,3 22,8 3,5
YVT-sektori 36,4 6,2 39,2 6,0
1) Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta.
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2009, Liitetaulukko 7. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2008 ja 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2009/tkke_2009_2010-10-28_tau_007_fi.html