Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.10.2010

Yritysten tuotekehityspanostuksissa notkahdus

Yrityksissä harjoitetun tutkimuksen ja tuotekehityksen menot laskivat edellisvuodesta runsaalla 250 miljoonalla eurolla. Menot eivät ole vähentyneet aiemmin koko sinä aikana, kun Tilastokeskus on t&k-panostuksia tilastoinut vuodesta 1971 alkaen. T&k-menot laskivat useimmilla toimialoilla, elektroniikkateollisuudessa eniten, noin 90 miljoonaa euroa. Yritysten t&k-menot olivat vuonna 2009 kaikkiaan 4,85 miljardia euroa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta vuosina 2003–2009 sekä arvio vuodelle 2010

Vuosi Yritykset 1) Julkinen sektori 2) Korkeakoulusektori Yhteensä T&k-menojen BKT-osuus 3)
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,44
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,48
2007 4 513,4 72,3 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 3,47
2008 5 102,0 74,3 588,5 8,6 1 180,6 17,2 6 871,1 3,72
2009 4 847,2 71,4 656,5 9,7 1 282,8 18,9 6 786,5 3,96
2010 4) 4 919,3 71,0 644,5 9,3 1 362,0 19,7 6 925,8 3,90
1) Yritysten tarkentuneet raportointikäytännöt selittävät kasvusta vuosien 2007 ja 2008 välillä noin 350 milj. euroa.
2) Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta).
3) Bkt 2008–2009 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2010 valtiovarainministeriön ennuste.
4) Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kokonaissumma jäi kuitenkin vain 85 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmäksi, sillä sekä julkisen sektorin että korkeakoulusektorin menot kasvoivat selvästi. Julkisella sektorilla kasvua kertyi 68 miljoonaa euroa t&k-menojen noustessa 660 miljoonaan euroon. Korkeakoulusektorin 1,28 miljardin euron t&k-menoihin sisältyi 102 miljoonan euron vuotuinen lisäys. Muiden sektoreiden kasvun myötä yritysten osuus kaikista t&k-menoista laski 74 prosentista 71 prosenttiin.

T&k-menot olivat vuonna 2009 kaikkiaan lähes 6,8 miljardia euroa, mikä vastaa 3,96 prosentin bruttokansantuoteosuutta. Osuus nousi edellisvuodesta 0,24 prosenttiyksikköä bkt:n laskun johdosta. Vuonna 2010 menojen arvioidaan kasvavan noin 140 miljoonalla eurolla runsaaseen 6,9 miljardiin euroon. Bkt-osuuskin säilynee korkealla tasolla 3,90 prosentissa. Osuus on Suomessa jo pitkään ollut Ruotsin jälkeen EU- ja OECD-maiden korkein ja muistakin maista edellä on vain Israel.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (464,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2009/tkke_2009_2010-10-28_tie_001_fi.html