Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2010

En svacka i företagens satsningar på produktutveckling

Utgifterna för forskning och produktutveckling i företagen sjönk med drygt 250 miljoner euro från året innan. Utgifterna har inte minskat under hela den tid som Statistikcentralen har fört statistik över FoU-satsningar, dvs. från och med år 1971. FoU-utgifterna sjönk inom de flesta näringsgrenar, mest inom elektronikindustrin, med omkring 90 miljoner euro. Företagens FoU-utgifter uppgick till totalt 4,85 miljarder euro år 2009.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor samt andel av bruttonationalprodukten åren 2003–2009 och uppskattning för år 2010

År Företag 1) Offentliga sektorn 2) Högskolesektorn Totalt FoU-utgifternas BNP-andel 3)
mn € % mn € % mn € % mn € %
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,44
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,48
2007 4 513,4 72,3 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 3,47
2008 5 102,0 74,3 588,5 8,6 1 180,6 17,2 6 871,1 3,72
2009 4 847,2 71,4 656,5 9,7 1 282,8 18,9 6 786,5 3,96
2010 4) 4 919,3 71,0 644,5 9,3 1 362,0 19,7 6 925,8 3,90
1) Företagens preciserade förfaringssätt vid rapportering förklarar tillväxten på omkring 350 mn € mellan åren 2007 och 2008.
2) Inkl. privat icke vinstsyftande verksamhet.
3) Bnp 2008–2009 Statistikcentralens preliminära uppgifter, bnp 2010 finansministeriets prognos.
4) Uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler.

Den totala summan av utgifterna för FoU-verksamheten var emellertid bara 85 miljoner euro mindre än året innan, eftersom både den offentliga sektorns och högskolesektorns utgifter ökade klart. Inom den offentliga sektorn var ökningen 68 miljoner euro då FoU-utgifterna steg till 660 miljoner euro. I högskolesektorns FoU-utgifter på 1,28 miljarder euro ingick en årlig ökning på 102 miljoner euro. I och med ökningen av de övriga sektorerna sjönk företagens andel av alla FoU-utgifter från 74 procent till 71 procent.

FoU-utgifterna uppgick totalt till nästan 6,8 miljarder euro år 2009, vilket motsvarar en andel av bruttonationalprodukten på 3,96 procent. Andelen steg med 0,24 procentenheter från året innan på grund av nedgången i BNP. Utgifterna beräknas öka med omkring 140 miljoner euro till drygt 6,9 miljarder euro år 2010. BNP-andelen kommer sannolikt att vara kvar på en så hög nivå som 3,90 procent. Andelen har redan länge varit den näst största inom EU och OECD-länderna efter Sverige och av övriga länder är andelen större bara i Israel.


Källa: Forskning och utveckling 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2009/tkke_2009_2010-10-28_tie_001_sv.html