Liitetaulukko 8. Yritysten t&k-menot tutkimustyypeittäin vuonna 2012

Toimiala T&k-menot 2012 Perustutkimus Soveltava tutkimus Kehittämistyö
Milj. € % % %
Yritykset yhteensä 4 695,0 4,1 14,2 81,7
Teollisuus yhteensä 3 387,2 3,8 14,8 81,5
    Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 59,6 2,5 20,8 76,7
    Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet (TOL 13-15) 5,0 10,3 2,5 87,2
    Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 99,2 11,6 35,3 53,1
    Kemianteollisuus (TOL 19-22) 321,0 4,7 41,9 53,3
    Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 641,8 8,2 17,9 73,9
    Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2 194,8 1,9 8,8 89,3
    Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 66,0 7,4 16,0 76,6
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 56,7 1,9 19,6 78,5
Rakentaminen (TOL 41-43) 51,3 7,4 34,6 58,0
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 114,8 3,4 6,8 89,9
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 17,8 4,0 13,2 82,8
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 378,7 2,1 12,9 85,0
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 88,6 2,1 19,4 78,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 86,2 2,5 7,4 90,1
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 78,9 6,3 16,1 77,7
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 289,6 9,5 4,8 85,7
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 47, 55-56, 68-70, 73-75, 77-82, 84-88, 90-99) 145,2 7,0 19,0 74,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 8. Yritysten t&k-menot tutkimustyypeittäin vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_008_fi.html