Liitetaulukko 9. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2011 ja 2012

  T&k-menot 2011 T&k-menot 2012
Milj. € % Milj. € %
1) Julkinen sektori+YVT-sektori 684,4 100,0 662,2 100,0
Valtion hallinnonalat 596,9 87,2 580,7 87,7
    Valtioneuvoston kanslia 0,2 0,0 0,1 0,0
    Ulkoasiainministeriö
    Oikeusministeriö 2,2 0,3 2,0 0,3
    Sisäasiainministeriö 1,0 0,1 1,3 0,2
    Puolustusministeriö 25,4 3,7 32,5 4,9
    Valtiovarainministeriö 5,8 0,8 6,4 1,0
    Opetus- ja kulttuuriministeriö 6,6 1,0 6,0 0,9
    Maa- ja metsätalousministeriö 128,0 18,7 124,7 18,8
    Liikenne- ja viestintäministeriö 29,6 4,3 25,3 3,8
    Työ- ja elinkeinoministeriö 274,8 40,1 294,7 44,5
    Sosiaali- ja terveysministeriö 101,7 14,9 64,8 9,8
    Ympäristöministeriö 21,8 3,2 23,0 3,5
Kunnat 14,3 2,1 14,3 2,2
2) Muut julkiset laitokset 22,5 3,3 20,9 3,2
YVT-sektori 50,7 7,4 46,4 7,0
1) YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
2) lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 9. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2011 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_009_fi.html