Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2019

Suorittaja Rahoituslähde Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat 3)
Yritysektori Julkinen sektori 1) 2) Korkeakoulusektori
Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa %
Yhteensä 3 527,6 52,5 2 099,6 31,3 47,4 0,7 1 040,5 15,5 6 715,1 100
Yritykset 3 432,7 77,9 234,0 5,3 0,1 0,0 741,1 16,8 4 407,9 100
Julkinen sektori 1) 42,3 7,0 455,7 75,6 1,1 0,2 103,5 17,2 602,6 100
Korkeakoulusektori 52,6 3,1 1 409,9 82,7 46,2 2,7 195,9 11,5 1 704,6 100
1) Ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
2) Ml. korkeakoulujen perusrahoitus
3) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2019, Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkke/2019/tkke_2019_2020-10-29_tau_001_fi.html